Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stołówka

Koszt obiadów w m-cu Lutym 2023 r. wynosi:

 • dla ucznia 100,00 zł /dni 20 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/
 • dla pracownika 190,00 zł /dni 20 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Płatność za obiady

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady w miesiącu grudniu do dnia 10.02.2023  r. na rachunek bankowy
nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209 

 

Koszt obiadów w m-cu styczniu  2023 r. wynosi:

 • dla ucznia 55,00 zł /dni 11 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/
 • dla pracownika 104,50 zł /dni 11 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Płatność za obiady

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady w miesiącu grudniu do dnia 10.01.2023  r. na rachunek bankowy
nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209 

 

Koszt obiadów w m-cu grudniu 2022 r. wynosi:

 •  dla ucznia 80,00 zł /dni 16 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/
 •  dla pracownika 152,00 zł /dni 16 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

 

Koszt obiadów w m-cu listopadzie 2022 r. wynosi:

 • dla ucznia 100,00 zł /dni 20 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/-
 • dla pracownika 190,00 zł /dni 20 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/ 

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady w miesiącu grudniu do dnia 10.12.2022  r. na rachunek bankowy
nr  98 1240 3288 1111 0011 0148 0209 

 

 

Płatność za obiady

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady
w miesiącu listopadzie do dnia 10.11.2022  r. na rachunek bankowy nr
98 1240 3288 1111 0011 0148 0209 

Dziękujemy za terminowe wpłaty

Koszt obiadów w m-cu październiku 2022 r. wynosi:

- dla ucznia 95,00 zł /dni 19 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 180,50 zł /dni 19 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 5 września 2022 r.

Koszt obiadu dwudaniowego wynosi:

 •  5,00 zł dla ucznia
 • 9,50 dla nauczyciela/przcownika szkoły

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady    w miesiącu wrześniu do dnia 16.09.2021 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

 

ORGANIZACJA WYDAWANIA OBIADÓW 2021/2022

/obowiązuje od 1 września 2022 r./

10.35 – 10.55             klasy 1Pa, 1Pb

11.05 – 11.20             klasy 2Pa, 2Pb

11.35 – 11.55             klasy 3Pa, P3b, P3c, 4Pa, 4Pb, 5Pa, 5Pb

12.40 – 12.55             klasy 6Pa, 6Pb, 6Pc, 7Pa, 8Pa, 8Pb, 8Pc, LO

/Harmonogram wydawania obiadów może ulegać zmianom w związku z organizacją pracy szkoły/

 

 1. Wysokość opłaty i termin ich dokonania na konkretny miesiąc, intendent podaje do wiadomości z kilkudniowym wyprzedzeniem. Informacja umieszczana jest na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolne i na stronie internetowej szkoły:  www.kolumnazso.pl
 2. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca (we wrześniu do 24-tego)
  na konto Bank PEKAO S.A. 98 124032881111001101480209 w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz opłata za obiady + miesiąc + rok.
 3. Osoby niewpłacające należności za obiady w w/w terminach lub niestosujące się do zasad określonych w statucie szkoły oraz regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości korzystania  ze stołówki szkolnej.
 4. W przypadku niewykorzystania posiłku powstałego wskutek zbyt późnego powiadomienia o nieobecności dziecka przygotowany posiłek zostaje wydany innemu dziecku wyznaczonemu przez pedagoga szkolnego lub dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej.
 5. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
  w przypadku planowej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej (osobiście lub telefoniczniew;
  przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt (osobiście lub telefonicznie) najpóźniej do godziny 800 danego dnia.W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminach, pieniądze za posiłek nie będą zwrócone.
 6. Rezygnacja z obiadów na następny miesiąc musi być zgłoszona pisemnie u intendenta do końca bieżącego miesiąca, w przeciwnym razie wystąpi konieczność dokonania opłaty za kolejny miesiąc.
 7. Informacje o aktualnym jadłospisie wywieszane są na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej i na stronie internetowej szkoły www.kolumnazso.pl.
 8. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych znajduje się na stronie www.kolumnazso.pl i jest dostępna w sekretariacie szkoły.

  KONTAKT

intendent: tel. 43 675 - 46 - 21, e-mail: intendent@kolumnazso.pl

Data dodania: 2021-05-03 14:35:57
Data edycji: 2023-02-05 13:24:37
Ilość wyświetleń: 6810

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej