Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Stołówka

 

Koszt obiadów w m-cu maju 2024 r. wynosi:

 • dla ucznia LO 75,00 zł /dni 15 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego, odliczono 2,7,8,9, 31.05/
 • dla ucznia kl. 1-3 SP 90,00 zł /dni 18 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego, odliczono 2, 31.05/
 • dla ucznia kl. 4-8 SP 75,00 zł /dni 15 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego, odliczono 2,14,15,16, 31.05/ 

- dla pracownika 171,00 zł /dni 18 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego, odliczono 2,31.05/

 

Koszt obiadów w m-cu Kwietniu 2024 r. wynosi:

- dla ucznia 100,00 zł /dni 20 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 190,00 zł /dni 20 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

 

Koszt obiadów w m-cu Marcu 2024 r. wynosi:

- dla ucznia 95,00 zł /dni 19 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 180,50 zł /dni 19 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

 

Koszt obiadów w m-cu Lutym 2024 r. wynosi:

- dla ucznia 70,00 zł /dni 14 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 133 zł /dni 14 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady do dnia 16.02.2024 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

 

Koszt obiadów w m-cu Styczniu 2024 r. wynosi:

- dla ucznia 95,00 zł /dni 19 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 180,50 zł /dni 19 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady do dnia 10.01.2024 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

 

Koszt obiadów w m-cu Grudniu 2023 r. wynosi:

- dla ucznia 80,00 zł /dni 16 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 152,00 zł/dni 16 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady  do dnia 10.12.2023 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

 

Koszt obiadów w m-cu Listopadzie 2023 r. wynosi:

- dla ucznia 100,00 zł /dni 20 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 190,00 zł /dni 20 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady    w miesiącu wrześniu do dnia 10.11.2023 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

 

Koszt obiadów w m-cu Październiku 2023 r. wynosi:

- dla ucznia 110,00 zł /dni 22 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 209,00 zł /dni 22 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady    w miesiącu wrześniu do dnia 10.10.2023 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

ORGANIZACJA WYDAWANIA OBIADÓW 2023/2024

/obowiązuje od 2 października 2023r./

10:35-10:55

Klasy P2a, P2b, P3a, P3b, P4b

11:05-11:20

Klasy P1a,P1b

11:30-11:50

Klasy P4a, P4c, P5a,P5b, P6a, P6b,

12:35-12:50

Klasy P7a, P7b, P7c, P8a, LO

/Harmonogram wydawania obiadów może ulegać zmianom w związku z organizacją pracy szkoły/

 

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 6 września 2023 r.

Koszt obiadów w m-cu Wrześniu 2023 r. wynosi:

- dla ucznia 90,00 zł /dni 18 x 5,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 171,00 zł /dni 18 x 9,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

 

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady    w miesiącu wrześniu do dnia 15.09.2023 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

 

ORGANIZACJA WYDAWANIA OBIADÓW 2023/2024

/obowiązuje od 1 września 2023 r./

10.35 – 10.55             klasy 1Pa, 1Pb, 3Pa, 3Pb

11.05 – 11.20             klasy 2Pa, 2Pb

11.35 – 11.55             klasy 4Pa, 4Pb, 4Pc, 5Pa, 5Pb

12.40 – 12.55             klasy 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb, 7Pc, 8Pa, LO

/Harmonogram wydawania obiadów może ulegać zmianom w związku z organizacją pracy szkoły/

 

 1. Wysokość opłaty i termin ich dokonania na konkretny miesiąc, intendent podaje do wiadomości z kilkudniowym wyprzedzeniem. Informacja umieszczana jest na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolne i na stronie internetowej szkoły:  www.kolumnazso.pl
 2. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca (we wrześniu do 15-tego)
  na konto Bank PEKAO S.A. 98 124032881111001101480209 w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz opłata za obiady + miesiąc + rok.
 3. Osoby niewpłacające należności za obiady w w/w terminach lub niestosujące się do zasad określonych w statucie szkoły oraz regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości korzystania  ze stołówki szkolnej.
 4. W przypadku niewykorzystania posiłku powstałego wskutek zbyt późnego powiadomienia o nieobecności dziecka przygotowany posiłek zostaje wydany innemu dziecku wyznaczonemu przez pedagoga szkolnego lub dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej.
 5. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
  w przypadku planowej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej (osobiście lub telefoniczniew;
  przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt (osobiście lub telefonicznie) najpóźniej do godziny 800 danego dnia.W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminach, pieniądze za posiłek nie będą zwrócone.
 6. Rezygnacja z obiadów na następny miesiąc musi być zgłoszona pisemnie u intendenta do końca bieżącego miesiąca, w przeciwnym razie wystąpi konieczność dokonania opłaty za kolejny miesiąc.
 7. Informacje o aktualnym jadłospisie wywieszane są na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej i na stronie internetowej szkoły www.kolumnazso.pl.
 8. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych znajduje się na stronie www.kolumnazso.pl i jest dostępna w sekretariacie szkoły.

  KONTAKT

intendent: tel. 43 675 - 46 - 21, e-mail: intendent@kolumnazso.pl

Data dodania: 2021-05-03 14:35:57
Data edycji: 2024-05-05 17:48:29
Ilość wyświetleń: 12509

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej