Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stołówka

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

W czerwcu  obiady są wydawane do dnia 23.06.2022 r. 

Koszt obiadów w m-cu czerwcu 2022 r. wynosi:

- dla ucznia 60,00 zł

/dni 15 x 4,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 112,50 zł

/dni 15 x 7,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Koszt obiadów w m-cu maju 2022 r. wynosi:

- dla ucznia 80,00 zł

/dni 20 x 4,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 150,00 zł

/dni 20 x 7,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

 

Koszt obiadów w m-cu marcu 2022 r. wynosi:

- dla ucznia 92,00 zł

/dni 23 x 4,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 172,50 zł

/dni 10 x 7,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady w miesiącu styczniu do dnia 10.03.2022 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209

Dziękujemy za terminowe wpłaty!!!

Koszt obiadów w m-cu lutym 2022 r. wynosi:

- dla ucznia kl. I-IV 40,00 zł

/dni 10 x 4,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla ucznia kl. V-VII i LO – 4 zł

/dni 1 x 4,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 75,00 zł

/dni 10 x 7,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady w miesiącu grudniu do dnia 17.01..2022 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209

Dziękujemy za terminowe wpłaty

 

Koszt obiadów w m-cu styczniu 2022 r. wynosi:

- dla ucznia 64,00 zł

/dni 16 x 4,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 120,00 zł

/dni 16 x 7,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady w miesiącu grudniu do dnia 17.01..2022 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209

Dziękujemy za terminowe wpłaty

 

Koszt obiadów w m-cu grudniu 2021r. wynosi:

- dla ucznia 64,00 zł

/16 x 4,00 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla nauczyciela 120,00 zł

/16 x 7,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Obiady będą wydawane do 22 grudnia włącznie

Płatność za obiady

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady w miesiącu grudniu do dnia 10.12.2021 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209

Dziękujemy za terminowe wpłaty

 

Koszt obiadów w m-cu listopadzie 2021 r. wynosi:

- dla ucznia 76,00 zł

/dni 19 x 4 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla pracownika 142,50 zł

/dni 19 x 7,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady    w miesiącu listopadzie do dnia 10.11.2021 r. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

 

Koszt obiadów w m-cu październiku 2021 r. wynosi:

- dla ucznia 80,00 zł

/dni 20 x 4 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla nauczyciela 150 zł

/dni 20 x 7,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

 

Płatność za obiady

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady    w miesiącu październiku do dnia 10.10.2021. na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

                                  

Koszt obiadów we wrześniu 2021 r. wynosi:

- dla ucznia 48,00 zł

/dni 12 x 4 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

- dla nauczyciela 90,00 zł

/dni 12 x 7,50 zł – stawka obiadu 2 – daniowego/

Prosimy o uregulowanie płatności za obiady    w miesiącu wrześniu do dnia 24.09.2021 r.
na rachunek bankowy nr 98 1240 3288 1111 0011 0148 0209.

Organizacja wydawania obiadów w dniach 28.01-12.02.2022 r.

10.30  I przerwa obiadowa – klasa 1b, 2a, 3b

11.35 II przerwa obiadowa – klasa 1a, 2b, 2c

12.40 III przerwa obiadowa – klasa 3a, 4a, 4b

 

Harmonogram wydawania obiadów od 15.09.2021r. 

10.30 – 10.50 (I przerwa obiadowa)    klasy P1b, P2a, P3a

11.05 – 11.25                                              klasy P1a, P2b, P2c

11.35 – 11.55 (II przerwa obiadowa)  klasy P3b, P4a, P4b, P5a, P5b, P5c, P6a

12.40 – 12.55 (III przerwa obiadowa) klasy P P7a, P7b, P7c, P8a, P8b, P8c, LO

 1. Wysokość opłaty i termin ich dokonania na konkretny miesiąc, intendent podaje do wiadomości z kilkudniowym wyprzedzeniem. Informacja umieszczana jest na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolne i na stronie internetowej szkoły:  www.kolumnazso.pl
 2. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca (we wrześniu do 24-tego)
  na konto Bank PEKAO S.A. 98 124032881111001101480209 w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz opłata za obiady + miesiąc + rok.
 3. Osoby niewpłacające należności za obiady w w/w terminach lub niestosujące się do zasad określonych w statucie szkoły oraz regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości korzystania  ze stołówki szkolnej.
 4. W razie choroby ucznia lub innej nieobecności można odebrać obiad w stołówce szkolnej.
 5. W przypadku niewykorzystania posiłku powstałego wskutek zbyt późnego powiadomienia o nieobecności dziecka przygotowany posiłek zostaje wydany innemu dziecku wyznaczonemu przez pedagoga szkolnego lub dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej.
 6. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
  w przypadku planowej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej (osobiście lub telefoniczniew;
  przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt (osobiście lub telefonicznie) najpóźniej do godziny 800 danego dnia.W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminach, pieniądze za posiłek nie będą zwrócone.
 7. Rezygnacja z obiadów na następny miesiąc musi być zgłoszona pisemnie u intendenta do końca bieżącego miesiąca, w przeciwnym razie wystąpi konieczność dokonania opłaty za kolejny miesiąc.
 8. Informacje o aktualnym jadłospisie wywieszane są na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej i na stronie internetowej szkoły www.kolumnazso.pl.
 9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych znajduje się na stronie www.kolumnazso.pl i jest dostępna w sekretariacie szkoły.

  KONTAKT

intendent: tel. 43 675 - 46 - 21, e-mail: intendent@kolumnazso.pl

Data dodania: 2021-05-03 14:35:57
Data edycji: 2022-06-13 10:47:51
Ilość wyświetleń: 3878

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej