Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dla Kandydata do LO

 

od 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 do. godz. 12:00 odywa się elektroniczna  rekrutacja do naszego liceum

 https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy do klasy: 

Lp.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Język polski

Język angielski

Biologia

1A

język angielski,

 język hiszpański

Język polski

Matematyka

Język angielski

Biologia

 

TERMINARZ REKRUTACJI

Etap rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

od 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 godz. 12:00

od 23 lipca 2024 godz. 12:00 do 26 lipca 2024 godz. 12:00

podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowych

do 10 maja 2024

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

do 29 maja 2024

do 29 lipca 2024

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych

od 3 czerwca 2024

do 14 czerwca 2024
(II termin do 5 lipca 2024)

od 25 lipca 2024

do 26 lipca 2024

podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych

17 czerwca 2024 r.

29 lipca 2024 r.

możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

od 3 lipca 2024 r.

do 8 lipca 2024 r.

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 3 lipca 2024

do 9 lipca 2024 godz. 15:00

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

do 11 lipca 2024

do 30 lipca 2024

podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 lipca 2024

do godz. 12:00

31 lipca 2024

do godz. 12:00

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

od 22 kwietnia 2024 do 16 lipca 2024

od 22 lipca 2024

do 31 lipca 2024

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 15 lipca 2024 godz. 12:00

do 18 lipca 2024

godz. 12:00

od 31 lipca 2024 godz. 12:00

do 2 sierpnia 2024 godz. 12:00

podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 lipca 2024

do godz. 12:00

5 sierpnia 2024

do godz. 12:00

poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 lipca 2024

do godz. 13:00

do 5 sierpnia 2024

do godz. 13:00

opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 22 lipca 2024,

6 sierpnia 2024

Data dodania: 2020-09-23 19:30:25
Data edycji: 2024-04-22 11:32:55
Ilość wyświetleń: 9885

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej