Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rada Rodziców

 Informacje ze spotkania w dniu 22.09.2022 r.oraz po rozmowie z przewodniczącą Rady Rodziców, która odbyła się 26.09.2022 r.

  1. Rada Rodziców uchwaliła, bez poprawek Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz pozytywnie zaopiniowała dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  2. Rada Rodziców zwróciła się z prośbą o zmianę harmonogramu spotkań z rodzicami (wywiadówek). Zmiana ta dotyczy organizacji zebrań w dwa dni, co spowoduje mniejsze trudności (dla wszystkich) z zaparkowaniem samochodu oraz umożliwi rodzicom posiadających dwójkę lub trójkę dzieci w naszej szkole pełny udział w spotkaniach. Klasy I-III bedą miały spotkania w środy, dzień przed planowanymi w przedstawionym Państwu wcześniej harmonogramie.
  3. Postanowiono nie zmieniać wysokości składki na Radę Rodziców. Rodzice są proszeni o uregulowanie wpłat do 10.12.2022 r. Klasy, w których 80% rodziców dokona pełnych wpłat otrzymają do swojej dyspozycji z przeznaczeniem na np. dopłatę do wycieczki, imprezy klasowej, kupno wyposażenia, dekoracji do klasy - 500 zł.
  4. W związku z obowiązującym zakazem używania bez zgody nauczyciela telefonu komórkowego przez ucznia podczas pobytu w szkole ustalono, że nauczyciel ma prawo odebrać telefon i zdeponować go w sekretariacie do końca zajęć lekcyjnych ucznia. Uczeń zgłasza się po telefon po zakończonych zajęciach. Uczeń nie będzie miał wpisywanej uwagi, chyba że sytuacja powtórzy się to za trzecim razem wpisana jest uwaga i telefon odbierają rodzice. Jeśli uczeń nie zastosuje się do polecenia nauczyciela kierowany jest do dyrektora szkoły, zostaje wpisana uwaga, dyrektor deponuje telefon w sekretariacie, który odbierają rodzice.
  5. Na chwilę obecną jest możliwość organizowania akcji szkolnych i klasowych polegających np. na sprzedaży ciast, tostów, gofrów, organizacji konkursów w celu pozyskania środków finansowych na rzecz szkoły, klasy, na cele charytatywne. Wszystkie akcje powinny zostać zgłoszone na 2 tygodnie przed ewentualną organizacją do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który koordynuje harmonogram.

 

 Komunikat Rady Rodziców ZSO z dnia 22.09.2022 r.

Rada Rodziców zwraca się z serdeczną prośbą o dokonywanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Wpłacane przez Nas pieniądze Szkoła przeznacza na podniesienie jakości nauczania dzieci i młodzieży. te pieniądze to więc inwestycja w Nasze dzieci. Wiemy, że czasy są ciężkie, ale tym bardziej musimy liczyć na siebie. wpłaty można dokonać u Wychowawcy, w sekretariacie szkoły lub na nasze konto

96 9263 0000 0511 0182 5005 0101

Wysokość składki ustalona na zebraniu w dniu 22.09.2022 r.:
Szkoła Podstawowa klasy 1-4 - 60 zł. (za pierwsze dziecko), 30 zł. (za drugie dziecko), 0 zł. (za trzecie dziecko)
Szkoła Podstawowa klasy 5-8 - 80 zł. (za pierwsze dziecko), 40 zł. (za drugie dziecko), 0 zł. (za trzecie dziecko)
Liceum - 100 zł. (za pierwsze dziecko), 50 zł. (za drugie dziecko), 0 zł. (za trzecie dziecko)

Składka nie uległa zmianie wciągu ostatnich 5 lat.

 

Data dodania: 2020-09-30 10:09:09
Data edycji: 2022-09-26 20:04:55
Ilość wyświetleń: 2525

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej