Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Poznaj Polskę

Miło nam ogłosić, że Uczniowie naszej szkoły kolejny raz  pojadą na wycieczki w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę". 

W ramach edycji jesiennej  przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” odbędą się następujące wycieczki:

 • 27-28.10.2022 r. do Krakowa-Wieliczki – klasy VIII SP (50 uczniów)
 • 04.11. 2022 r.do Kazimierza – klasy I LO (45 uczniów))
 • 16.11.2022 r. do Torunia – klasy III SP (45 uczniów)
 • 29.11.2022 r. do Wrocławiay– klasy  (50 uczniów)

Uczniowie ZSO w Łasku – Kolumnie pojadą na wycieczki jednodniowe dofinansowane po 5 000,00 zł. każda w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę". Ponadto Pan Burmistrz Gabriel Szkudlarek podjął decyzję, że dofinansuje wkład własny w wysokości 2 500,00 zł. (2 x 1250 zł). Pozostałe koszty pokrywają Rodzice uczniów.

Wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” odbędą się w następujących terminach:

 • 25.04.2022 r. do Torunia – klasy II SP (50 uczniów)
 • 29.04. 2022 r.do Warszawy – klasy VII SP (50 uczniów))
 • 12.05.2022 r. do Torunia – klasy III SP (45 uczniów)
 • 13.05.2022 r. do Warszawy– klasy 3NLA i 3NLB (45 uczniów)
 • 27.05.2022 r. do Torunia - Klasy I-II LO (50 uczniów)

  Podstawowe informacje o przedsięwzięciu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

 

Data dodania: 2022-04-23 07:57:05
Data edycji: 2023-09-13 16:45:16
Ilość wyświetleń: 687

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej