Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Poznaj Polskę

Miło nam ogłosić, że Uczniowie naszej szkoły kolejny raz  pojadą na wycieczki w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę". 

W ramach edycji jesiennej  przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” odbędą się następujące wycieczki:

 • 27-28.10.2022 r. do Krakowa-Wieliczki – klasy VIII SP (50 uczniów)
 • 04.11. 2022 r.do Kazimierza – klasy I LO (45 uczniów))
 • 16.11.2022 r. do Torunia – klasy III SP (45 uczniów)
 • 29.11.2022 r. do Wrocławiay– klasy  (50 uczniów)

Uczniowie ZSO w Łasku – Kolumnie pojadą na wycieczki jednodniowe dofinansowane po 5 000,00 zł. każda w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę". Ponadto Pan Burmistrz Gabriel Szkudlarek podjął decyzję, że dofinansuje wkład własny w wysokości 2 500,00 zł. (2 x 1250 zł). Pozostałe koszty pokrywają Rodzice uczniów.

Wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” odbędą się w następujących terminach:

 • 25.04.2022 r. do Torunia – klasy II SP (50 uczniów)
 • 29.04. 2022 r.do Warszawy – klasy VII SP (50 uczniów))
 • 12.05.2022 r. do Torunia – klasy III SP (45 uczniów)
 • 13.05.2022 r. do Warszawy– klasy 3NLA i 3NLB (45 uczniów)
 • 27.05.2022 r. do Torunia - Klasy I-II LO (50 uczniów)

  Podstawowe informacje o przedsięwzięciu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

 

Data dodania: 2022-04-23 07:57:05
Data edycji: 2023-09-13 16:45:16
Ilość wyświetleń: 1014

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej