Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja roku szkonego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2022/2023

1.     

Inauguracja roku szkolnego

1 września 2022 r.

2.     

I okres klasyfikacyjny

od 2 września 2022 r. do 13 stycznia 2023 r.

3.     

Wystawienie przewidywanej śródrocznej oceny niedostatecznej

9 grudnia 2022 r.

4.     

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.  

5.     

Koniec wystawiania ocen śródrocznych

9 stycznia 2023 r.

6.     

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023 r. 

7.     

II okres klasyfikacyjny

od 30 stycznia 2023 r. do 24 czerwca 2023 r.

8.     

Rekolekcje Wielkopostne

15 – 17 marca 2023 r.

9.     

Wiosenna przerwa świąteczna 

6 – 11 kwietnia 2023 r.

10.  

Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do SP

wg odrębnego harmonogramu

11.  

Wystawienie przewidywanej końcowej oceny niedostatecznej – dotyczy maturzystów

21 marca 2023 r.

12.  

Koniec wystawiania ocen końcowych maturzystom

21 kwietnia 2023 r.

13.  

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych  

28 kwietnia 2023 r.

14.  

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych

16 maja 2023 r.

15.  

Koniec wystawiania ocen rocznych

16 czerwca 2023 r.

16.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

17.  

Ferie letnie

od 24 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

18.  

Egzaminy poprawkowe 

28 - 29 sierpnia 2023 r.

19.  

Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do LO

wg odrębnego harmonogramu

20.  

Dni ustawowo wolne

Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,

Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – 6 stycznia 2023 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023 r.,

Boże Ciało – 8 czerwca 2023

21.  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2022 r.

22.  

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
(dni dyrektorskie)

31   października 2022 – ZSO,

2 maja 2023– ZSO

4 ,5,8,9 maja 2023 – kl. I – III NLO (Matura obowiązkowa)

23,24,25 maja 2023 – kl. 4 – 7 SP (Sprawdzian Ósmoklasisty)
9 czerwca 2023 – ZSO

Data dodania: 2020-09-30 10:05:20
Data edycji: 2022-10-03 18:49:34
Ilość wyświetleń: 1595

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej