Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne

W przypadku pracy zdalnej szkoła będzie używać aplikacji Teams oraz pakietu Office 365. Login oraz hasło logowania dla ucznia znajduje się w dzienniku elektronicznym, w zakładce Uczeń /Office 365.

Prosimy rodziców o dopilnowanie instalacji na dostępnych dla ucznia urządzeniach (laptop, tablet, komputer, smart fon) do końca września.

Teams i Office 365 - poradnik od Pana Belfra dla ucznia i rodzica >>>pobierz

 

GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO

 • Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem.
 • Wszystkie zajęcia są prowadzone online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem szkolnej platformy Office 365 i aplikacji Teams.
 • Lekcja online trwa 30 minut (w razie potrzeby może zostać wydłużona do 45 min.)
 • W czasie lekcji nauczyciel sprawdza frekwencję uczniów i odnotowuje ją w dzienniku elektronicznym.
 • Uczniowie mają obowiązek punktualnie zgłaszać się na lekcje, przygotowywać się do lekcji, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, mieć włączone kamerki, mikrofony (chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie). Jeżeli podczas lekcji nie ma kontaktu z uczniem, nie można uznać jego obecności na lekcji – taka sytuacja jest traktowana jak nieobecność.
 • Rodzice ucznia są proszeni o informowanie o nieobecności dziecka na lekcjach zdalnych przed lekcją poprzez dziennik elektroniczny. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na lekcjach odbywa się przez dziennik elektroniczny z konta rodzica.
 • Ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie ze Statutem i PZO z dostosowaniem do metod i technik kształcenia na odległość.
 • Informacje o nieobecności nauczycieli – odwołanych lekcjach lub zastępstwach znajdować się będą w e-dzienniku.
 • Podczas zdalnego nauczania nauczyciel jest dostępny dla rodziców w czasie konsultacji po uprzednim umówieniu się rodziców z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.
 • Rodzice są proszeni o codzienne logowanie się do dziennika, sprawdzanie postępów
  i frekwencji dziecka, odczytywanie wiadomości mailowych i ogłoszeń.
 • Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego (w miarę możliwości szkoły). Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych w przypadku, gdy nauczanie zdalne realizuje co najmniej trójka dzieci (prośby o użyczenie sprzętu proszę kierować do wychowawcy poprzez e-dziennik).
 • Uczniowie z orzeczeniem PPP, jeśli jest to możliwe, mają zajęcia stacjonarnie z nauczycielami wspomagającymi. W sytuacji braku takiej możliwości nauczyciele wspomagający prowadzą zajęcia online, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą i rodzicami ucznia.
 • Uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej, domowej, o ograniczonych możliwościach psychofizycznych, jeśli jest to możliwe, mają zajęcia stacjonarnie, których organizację ustala się w porozumieniu z wychowawcą, nauczycielami uczącymi i rodzicami.

Szczegółowe zasady nauczania zdalnego są zawarte w regulaminie – plik w załączniku. Regulamin znajduje się również na stronie szkoły w zakładce ZSO> Zarządzenia dyrektora> Zarządzenie 23/2020

 

Data dodania: 2020-09-30 10:21:03
Data edycji: 2021-03-30 21:25:31
Ilość wyświetleń: 972

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej