Czcionka:

A+A-

Kontrast:

My First Business - Mój Pierwszy Biznes

My First Business - Mój Pierwszy Biznes

Program eTwinning, działający w Polsce w ramach FRSE od 2005 roku, oparty jest na idei wprowadzania najnowszych rozwiązań technologicznych i metodologicznych do pracy z uczniami. Celem programu jest międzynarodowa współpraca uczniów z różnych krajów Europy, rozwój umiejętności komunikacyjnych i przełamywanie barier językowych. Podstawą działań jest współpraca szkół przez Internet z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Tradycyjne formy kontaktu zastępuje komunikacja i współdziałanie online, a zaplanowane działania projektowe wykonuje się z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji i urządzeń.

W marcu 2023 uczniowie  klasy 3A i 3B Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie  przystąpili w ramach programu eTwinning do międzynarodowego projektu My First Business – Mój Pierwszy Biznes. W skład grupy projektowej wchodzą uczniowie w wieku 15-18 lat z 4 krajów - Hiszpanii, Francji, Gruzji i Polski. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia własnej firmy i wzmacnianie w ten sposób kompetencji przedsiębiorczych i menedżerskich. Działania projektowe zakończą się w czerwcu 2023 r.

W pierwszym etapie projektu uczniowie dowiedzieli się więcej o sobie, swojej szkole i mieście. Na utworzonych mapach myśli uczniowie i nauczyciele przedstawili swoje zainteresowania i pasje posługując się językiem angielskim. Uczniowie z każdej szkoły przygotowali logo projektu, a następnie w drodze konkursu zostało wybrane jedno wspólne logo promujące projekt. Uczniowie wzięli także udział w symulacji biznesowej Revas - Zarządzanie firmą. W ramach symulacji uczestnicy podejmowali realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem m.in.: tworzyli stanowiska pracy, zatrudniali pracowników, ustalali wynagrodzenia i ceny, kupowali sprzęt, inwestowali w reklamę tradycyjną oraz internetową. Na wirtualnym rynku konkurowali z rówieśnikami z Polski i innych krajów europejskich. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie sondy szkolnej na temat „Umowa na etat czy samozatrudnienie? Czego obawiamy się?”. Wyniki sondy zostały udostępnione na stronie internetowej szkoły. Ciekawym doświadczeniem było uczestnictwo w konferencji online. Podczas dyskusji uczniowie mogli lepiej się poznać i przećwiczyć słownictwo w języku angielskim. Biorąc udział w interaktywnym quizie,  sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą szkół i miast uczestników projektu  oraz bezpieczeństwa w sieci.

W następnym etapie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu uczniowie zorganizują "pchli targ" w szkole, a dochód przeznaczą na wspólnie wybrany cel charytatywny.  W projekcie znajdą się informacje na temat zakładania firmy i kosztów związanych z jej prowadzeniem. Młodzież dowie się skąd może pozyskać fundusze na swój pierwszy biznes. Powstanie też e-book z poradami dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz „Międzynarodowy słownik biznesowy”.

Działania projektowe sprzyjają innowacyjnemu zdobywaniu wiedzy z wykorzystaniem technologii cyfrowych i współpracy w grupie. Nauczyciele - koordynatorzy z Polski, Hiszpanii, Francji i Gruzji mają nadzieję, że projekt przyniesie efekty w postaci poszerzenia wiedzy dotyczącej biznesu i samozatrudnienia oraz motywacji do nauki języka angielskiego.

Wszystkie materiały oraz rezultaty projektu nauczyciele będą mogli wykorzystać w następnych latach podczas realizacji podstawy programowej z przedmiotu "Biznes i zarządzanie".

 

Data dodania: 2023-03-26 12:21:59
Data edycji: 2023-06-28 09:33:31
Ilość wyświetleń: 184

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej