Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Międzyszkolne Oddziały Przygotowawcze

Międzyszkolne Oddziały Przygotowawcze

Międzyszkolne Oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z Ukrainy w Gminie Łask | Міжшкільні підготовчі заняття для учнів, які приїжджають з України в районi Ласк

mjaniszewski, 30 marzec, 2022 - 08:46

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów przybywających z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki, Gmina Łask planuje utworzyć 3 międzyszkolne oddziały przygotowawcze, w wymienionych szkołach:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki - międzyszkolny oddział przygotowawczy dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas I – III
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku - międzyszkolny oddział przygotowawczy dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas IV – VI
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku – Kolumnie - międzyszkolny oddział przygotowawczy dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas VII – VIII.

W międzyszkolnych oddziałach uczniowie będą uczyć się wszystkich przedmiotów oraz języka polskiego jako obcego. Nauka języka polskiego odbywać się będzie według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

Zajęcia będą  prowadzone według realizowanych w szkołach programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

W czasie nauki w międzyszkolnym oddziale przygotowawczym, uczniów będzie wspierał nauczyciel posługujący się językiem ukraińskim.

Gmina Łask zapewnia uczniom bezpłatny dowóz do szkół, w których organizowane są międzyszkolne oddziały przygotowawcze.

Uruchomienie międzyszkolnych oddziałów przygotowawczych uzależnione jest od liczby kandydatów zgłaszających się do proponowanych wyżej oddziałów. Do uruchomienia  jednego oddziału konieczne jest zgłoszenie się minimum 11 kandydatów. Wnioski i szczegółowe informacje dostępne we wskazanych szkołach.

Zapraszamy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З метою задоволення потреб учнів,  які приїжджають з України, і не знають польської мови або знають її на рівні, недостатньому для навчання, муніципалітет Ласк планує  створити  3 міжшкільні підготовчі  вiддiли в наступних школах:

  • Початкова школа No1 імені Тадеуша Костюшка - міжшкільний підготовчий клас для учнів початкових класів, які відвідують I - III класи;
  • Початкова школа No 5 імені Миколи Коперника  в м. Ласк - міжшкільний підготовчий клас для учнів початкової школи, які відвідують IV - VI класи
  • Початкова школа No 4 Комплексу загальноосвітніх шкіл у м. Ласк – Колумна –  міжшкільні підготовчі заняття для учнів, які відвідують класи VII – VIII.

У міжшкільних класах учні вивчатимуть усі предмети та польську мову як іноземну.  Вивчення польської мови відбуватиметься за  навчальною програмою, розробленою на основі рамкової програми курсів польської мови для іноземців у кількості не менше 6 годин на тиждень.

Заняття проводитимуться  відповідно до навчальних планів, що впроваджуються в школах, адаптуючи методи та форми їх реалізації до індивідуальних потреб розвитку, освіти та психофізичних можливостей учнів.

Під час навчання на міжшкільному підготовчому відділенні учнів підтримуватиме  вчитель, який володіє українською мовою.

Муніципалітет Ласку надає учням безкоштовний транспорт до шкіл, де організовуються міжшкільні підготовчі заняття.

Початок міжшкільних підготовчих занять залежить від кількості кандидатів, які звертаються до запропонованих вище філій. Філія почне заняття при наявностi заяв від мінімум 11 кандидатів. Заявки та детальна інформація доступні в зазначених школах.

СЕРДЕЧНО ЗАПРОШУЄМО!

Data dodania: 2022-04-05 07:10:05
Data edycji: 2022-04-05 07:10:18
Ilość wyświetleń: 439

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej