Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Brzechwa dzieciom

Brzechwa dzieciom

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Brzechwa dzieciom”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ   ZSO  im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie


Nazwa konkursu:
„Brzechwa dzieciom”

Organizatorzy konkursu:

 • -Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku Kolumnie
 • Nauczyciele: p. Maria Witczak, p. Anna Moder

  Cele konkursu:
 • zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją Jana Brzechwy,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • prezentacja i promowanie talentu uczniów,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
 • motywowanie do występów publicznych,
 • uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji,
 • wspieranie działań twórczych.

  Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III,
 • ocena występów odbędzie się w trzech kategoriach (kl. I. kl. II i kl. III)
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza Jana Brzechwy,
 • prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami,
 • chęć udziału w konkursie należy zgłosić do wychowawcy klasy lub organizatorów: p. Anny Moder lub p. Marii Witczak do 23.03.2022 r.

  Przebieg konkursu:

Konkurs odbędzie się 29.03.2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Radosna Szkoła.

Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Komisja konkursowa:

Przewodniczący: p. A. Ozga,

Członkowie: p. M. Drągowska, p. A. Moder, p. R. Pawlak, p. M. Witczak

Kryteria oceny:

 1. pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
 2. interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
 3. kultura słowa,
 4. ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).

Każdy członek komisji może przyznać od 1 do 3 punktów w poszczególnym kryterium. W przypadku tej samej ilości punktów decyduje punktacja przewodniczącego komisji.


Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy w każdej kategorii wiekowej. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.

 

 

Data dodania: 2022-03-13 11:56:52
Data edycji: 2022-03-13 11:59:15
Ilość wyświetleń: 365

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej