Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ASPE

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie przeprowadza rekrutację wstępną kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE).

Profil kompetencyjny ASPE – wykształcenie i wymagania niezbędne:
a. wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
b. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
c. posiadanie aktualnych badań SANEPID,
d. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie
obciążających układ ruchowy,
e. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Zatrudnienie nastąpi w momencie otrzymania przez szkołę grantu z projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10.
Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacyjną ODiTK w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Przewidywany czas zatrudnienia 1.06.2022 r. - 31.03.2023 r.

Szczegóły pod nr telefonu 799 060 425 

Data dodania: 2022-04-23 07:25:31
Data edycji: 2022-04-23 07:56:46
Ilość wyświetleń: 626

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej