Akceptuję pliki cookies.

 

 

Rok 2015/16

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

 

 

Rok 2012/13

„Indywidualizacja nauczania szansą na sukces”

Harmonogram zajęć

 

Rok 2011/12

Uczniowie kl. II b od września uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych w ramach Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Zajęcia prowadzone są przez p. Iwonę Solecką.

    Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Oparty on jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera i ma na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, a szczególnie sfery językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno-informatycznej i społecznej.

    Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny pod hasłem "My i nasze środowisko". W sali lekcyjnej zostały zorganizowane trzy Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Powstały one na bazie zestawów środków dydaktycznych otrzymanych przez szkołę w ramach realizacji Projektu. Wachlarz pomocy, z których mogą korzystać dzieci, jest bardzo duży. Należy wspomnieć m.in.: zestawy Logico, bajki i piosenki na płytach CD, teatrzyk dziecięcy, pacynki, kodeks klasowy, książki, historyjki obrazkowe, chustę animacyjną, gry edukacyjne i planszowe, zestaw "Mały majsterkowicz", sprzęt sportowy, zestaw instrumentów muzycznych, globus,mikroskop, wagi cylindrowe i wiele, wiele innych.

    Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Mogą wcielić się w rolę aktorów, pisarzy, poetów, matematyków, przyrodników, wynalazców, naukowców, malarzy, plastyków, twórców, muzyków, sportowców. Mogą rozwijać tę zdolność i zainteresowanie, które chcą, sami wybierając ośrodek, w którym chcą pracować. Dzieci poznają świat, uczą się, bawią, liczą, bawią się w teatr, wykonują doświadczenia, badają przyrodę, tworzą, obserwują, śpiewają, grają na instrumentach, tańczą, ćwiczą. Zajęcia dostarczają im wiele satysfakcji, radości i zadowolenia z samych z siebie oraz kolegów i koleżanek.

 • IMG_3877
 • IMG_3882
 • IMG_3886
 • IMG_3907
 • IMG_3909
 • IMG_3914
 • IMG_3957
 • IMG_3977

     16 grudnia 2009 r. pokazem efektów przed rodzicami, p. Dyrektor Agnieszką Wolską i nauczycielami zakończył się w kl. II b Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

     Uczniowie mogli pochwalić się tym, czego nauczyli się podczas zajęć. Inscenizowali wiersze Jana Brzechwy, prezentowali swoje zdolności ruchowe na torze przeszkód, opowiadali historyjkę z efektami akustycznymi, śpiewali i bawili się zarówno po polsku, jak i po angielsku, układali puzzle, rozwiązywali i układali zadania z treścią, musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami i logicznym myśleniem podczas zabaw dydaktycznych. Wszystkie zadania związane były z tematem „Podróże dalekie i bliskie – zwiedzamy ZOO”.

     Realizacja zajęć Projektu umożliwiła wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, przyczyniła się do właściwego ich rozwoju. Pozwoliło to na indywidualizację pracy. Uczniowie poznali swoje najbliższe otoczenie, świat roślin i zwierząt, mogli eksperymentować i badać zjawiska przyrodnicze. Nauczyli się wcielać w rolę naukowców, ekspertów, badaczy. Stali się śmiali w wypowiedziach i wyrażaniu swoich myśli. Nauczyli się podejmować decyzje, zgodnie współpracować w grupie, posługiwać się nowymi środkami dydaktycznymi. Nabyli umiejętności wyrażania siebie, swoich odczuć i emocji  poprzez słowo, inscenizacje, ruch, muzykę, prace plastyczno-techniczne i muzyczne. Zdobyli umiejętności matematyczne i przyrodnicze, nauczyli się korzystać z różnych źródeł informacji. Docenili rolę ruchu w ich życiu. Zajęcia pozwoliły na poprawę tych umiejętności, z którymi uczniowie mieli problemy. W efekcie pracują aktywniej, wydajniej, są bardziej siebie świadomi. Udział w zajęciach zaowocował rozwijaniem zdolności na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

     Aż szkoda było żegnać się z zajęciami i pomocami. Taki żal wyrazili zarówno uczniowie, rodzice, jak i prowadząca zajęcia p. Iwona Solecka.

 • PC160563
 • PC160566
 • PC160567
 • PC160570
 • PC160573

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy II” - prowadząca zajęcia p. Anna Niewiadomska

 • HPIM0748
 • HPIM0749
 • HPIM0750
 • HPIM0751
 • HPIM0752
 • HPIM0753
 • HPIM0754
 • HPIM0755
 • HPIM0757
 • HPIM0758
 • HPIM0759
 • HPIM0760
 • HPIM0761
 • HPIM0762
 • HPIM0763
 • HPIM0764
 • HPIM0766
 • HPIM0767
 • HPIM0768
 • HPIM0769
 • HPIM0770

                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip