Akceptuję pliki cookies.

AKCJA-REAKCJA


Trzy uczennice naszej szkoły - Karolina, Kaja i Natalia -  tworzą projekt społeczny „Akcja-Reakcja” w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Projekt polega na zajęciach w szkołach podstawowych i przedszkolach w naszej okolicy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Za pomocą projektu uczą, że w sytuacji zagrożenia najważniejsza jest szybka REAKCJA! Dziewczyny przypominają numery alarmowe, uczą układania w pozycji bocznej bezpiecznej oraz poprawnego wykonania Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej (RKO). Uczennice prowadzą także media społecznościowe (Facebook: Akcja-Reakcja; Instagram: akcja_reakcja_), na których zamieszczają podstawowe informacje o pierwszej pomocy i swoje postępy w projekcie. Do tej pory odwiedziły już ponad 10 szkół i przedszkoli, w których przeprowadziły ponad 30 zajęć, ucząc blisko 800 uczniów.

UWAGA!!!

Wyjazd na Politechnikę Łódzką

Termin: 1.03.2019r. (piątek) wyjazd godz. 8.00

Tematy zajęć:

1.Numer PESEL, kod paskowy, kod QR - ile w nich matematyki?
Naszym życiem sterują obecnie ciągi cyfr oraz ciągi czarno-białych pasków i kwadracików. Przy każdej okazji urzędowej podajemy numer PESEL, na każdym kupowanym artykule znajduje się kod paskowy i/lub kod QR. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, co to wszystko oznacza i co kryje się w "czarno-białej magii" czytanej przez skanery?

2."Króliki, szyszki, zegarki i architektura, czyli po co nam ciąg Fibonacciego?"
Co łączy drzewo genealogiczne trutnia, układ spiral słonecznika, sposoby wchodzenia po schodach i fraktalnego piernikowego ludzika? A co tytułowe króliki, zegarki, architektura i szyszki? Czy słynny ciąg odkryty na początku XIIIw. naprawdę rządzi światem?

Szczegółowych informacji udziela koordynator współpracy z PŁ- Agnieszka Wolska

 

 

Zajęcia w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

Odkrywamy demokrację to cykl zajęć , które przeprowadzone zostały w naszej szkole dzięki współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ

Rozpoczęły się one 12.04.2018r. wykładem prof. Krzysztofa Skotnickiego - polskiego konstytucjonalisty, profesora nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Konsulem honorowym Republiki Czeskiej w Łodzi. Wykład profesora Krzysztofa Skotnickiego przybliżył młodzieży wartości i zasady, które są podstawą jej funkcjonowania oraz modele ustrojowe współczesnych państw demokratycznych. Prelekcja była dla słuchaczy niezwykle interesująca, o czym świadczyły licznie zadawane przez młodzież pytania.

Podczas kolejnego wykładu dnia 26.04.2018r pani profesor Aldona Domańska z Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego z Wydziału Prawa i Administracji UŁ niezwykle interesująco przybliżyła nam tematykę praw i wolności człowieka, a dnia 10.05.2018r. adwokat prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska-Trela wprowadziła nas w zagadnienie prawa wyborczego, co było szczególnie ważne w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych i zmian w ordynacji wyborczej.

Cykl spotkań z programu ,,Odkrywamy demokrację'' zakończyły zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez studentów prawa UŁ z Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Zajęcia poświęcone były procesowi legislacyjnemu. Uczniowie weszli w rolę posłów i podzieleni na lewicę, prawicę i centrum wybrali marszałka i wicemarszałków. Przedmiotem dyskusji i głosowania były dwie ustawy: aborcyjna i dotycząca zasad przyjmowania uchodźców do Polski.

Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o polskim parlamentaryzmie co wykazali w quizie podsumowującym zajęcia. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z UŁ.

 • Demokracja1
 • Demokracja2
 • Demokracja3
 • Demokracja4
 • Demokracja5
 • Demokracja6
 • d2
 • d3
 • d4

Zajęcia w CMF Politechniki Łódzkiej (15.11.2017)>>>zobacz

NOC BIOLOGÓW (10.11.2017r) >>> zobacz

Zajęcia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w roku szkolnym 2016/2017

Wyjazd na Politechnikę Łódzką

W dniu dzisiejszym (14.02.2017r) grupa 19 uczniów naszej szkoły ( 17 z liceum i 2 uczennice IIIkl. gimnazjum) uczestniczyła w zajęciach z matematyki i fizyki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • P5
 • P6
 • P7
 • P8
 • P9

W pierwszej części uczniowie wysłuchali wykładu dr inż. Małgorzaty Terepety z CMF (Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki) na temat "Georg Cantor – człowiek, który ujarzmił nieskończoność". Uczniowie poznali pojęcie liczby kardynalnej, dowiedzieli się, że liczba kardynalna zbioru pustego to 0 (zero), liczba kardynalna dowolnego zbioru skończonego, to liczba jego elementów, a moc zbioru liczb naturalnych oznacza się pierwszą literą alfabetu hebrajskiego alef0 i jest to najmniejsza liczba kardynalna zbioru nieskończonego, a moc zbioru liczb rzeczywistych literą gotycką c (continuum).

|N| = alef0 oraz |R| = c.

Ponadto poznali pojęcie zbioru przeliczalnego i nieprzeliczalnego. Od dziś wiedzą, że zbiór liczb naturalnych jest przeliczalny, a zbiór liczb rzeczywistych jest nieprzeliczalny.
W drugiej części wykładu poznali zbiór Cantora oraz przykłady niektórych fraktali oraz krzywych fraktalnych, takich jak.: trójkąt i dywan Sierpińskiego, krzywa Kocha, zbiór Mandelbrota.

Następnie uczniowie udali się do laboratorium fizycznego na zajęcia zatytułowane "Czy to jest możliwe? Niezwykły ruch obrotowy", które poprowadził dr Dariusz Krzyżański .
Na podbudowie doświadczalnej uczniowie zgłębiali pojęcia prędkości i przyspieszenia kątowego, momentu bezwładności i momentu siły oraz energii kinetycznej ruchu obrotowego.


 

 

Wyjazd na Politechnikę Łódzką

Termin: 02.02.2015r. (piątek) godz. 8.00

Wykłady i warsztaty w ramach Drzwi Otwartych na PŁ

 

 

 

Zajęcia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w roku szkolnym 2015/2016

 

Politechnika Łódzka

W dniu 28 października uczniowie naszego liceum uczestniczyli w wykładzie dr Ewy Korzeniowskiej z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej poświęconym nadprzewodnikom. Wykład poprzedziła prezentacja oferty kształcenia Politechniki poprowadzona przez panią Kamilę Kremer-Kuśnierek.

 • wykad1
 • wykad2
 • wykad3
 • wykad4
 • wykad5
 • wykad6

zajęcia z matematyki (na terenie szkoły)

-          prowadzący: dr Joanna Kucner

-          termin: poniedziałek 14.30 - 16.30 lub czwartek 13.45 - 15.15,  (dwa razy w miesiącu)

 najbliższe zajęcia:      październik: 22

 • Zajęcia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w roku szkolnym 2015/2016

 listopad: 9(pon) i 26

 grudzień: 10 i 21(pon)

z fizyki ( zajęcia na terenie szkoły)

-          prowadzący: dr Barbara Kościelniak-Mucha

-          termin: czwartek , 13.45 - 15.15 (dwa razy w miesiącu)

 najbliższe zajęcia:    październik: 15 i 29

listopad: 5 i 19

grudzień: 3 i 17

laboratoria

-             21 października 2015r. (11.45 - 16.30)

Gościmy na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej w skrócie FTIMS

 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p9a
 • p9b
 • p9c
 • p9d
 • p9e
 • p9f
 • p9g
 • p9h
 • p9j

1.Laboratorium z Podstaw Miernictwa Elektrycznego - 2 godziny

Uczniowie zapoznają się z podstawowymi przyrządami mierniczymi takimi jak woltomierz, amperomierz, omomierz, zasilacz napięcia i prądu stałego. W czasie trwania zajęć uczniowie będą wykonywać pomiary rezystancji rezystora liniowego, następnie wykorzystując woltomierz i amperomierz charakterystykę napięciowo-prądową tego samego rezystora aby przekonać się, która metoda pomiaru jest lepsza.
Na zakończenie wykonają charakterystykę napięciowo-prądową elementu nieliniowego jakim jest dioda półprzewodnikowa krzemowa.

2.Wykład z akustyki z pokazami - 2 godziny

 

 -             25 listopada 2015r.,(11.45 - 16.30)

Gościmy na Wydziale Mechanicznym

 • mechaniczny1
 • mechaniczny2
 • mechaniczny3
 • mechaniczny4
 • mechaniczny5
 • mechaniczny6
 • mechaniczny7
 • mechaniczny8
 • mechaniczny9
 • mechaniczny9a
 • mechaniczny9b
 • mechaniczny9c
 • mechaniczny9d
 • mechaniczny9e
 • mechaniczny9f
 • mechaniczny9g
 • mechaniczny9h
 • mechaniczny9i
 • mechaniczny9j
 • mechaniczny9k
 • mechaniczny9l
 • mechaniczny9m
 • mechaniczny9n
 • mechaniczny9o
 • mechaniczny9p
 • mechaniczny9r
 • mechaniczny9s

Zajęcia interaktywne obejmujące prezentację oraz możliwość wykonania prostych czynności obsługowych w trzech modułach:
1.Roboty przemysłowe (dr inż.  Paweł Żak)

2.Obrabiarki sterowane numerycznie (dr inż. Piotr Zawiasa)

3.Napędy i sterowanie pneumatyczne (dr inż. Michał Krępski).

 -             13 kwietnia 2016r.,(11.45 - 16.30)

Gościmy w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii

 • Papiernictwo1
 • Papiernictwo2
 • Papiernictwo3
 • Papiernictwo4
 • Papiernictwo5
 • Papiernictwo6
 • Papiernictwo7
 • Papiernictwo8
 • Papiernictwo9
 • Papiernictwo9a
 • Papiernictwo9b
 • Papiernictwo9c
 • Papiernictwo9d
 • Papiernictwo9e
 • Papiernictwo9f
 • Papiernictwo9g
 • Papiernictwo9h
 • Papiernictwo9i
 • Papiernictwo9j
 • Papiernictwo9k
 • Papiernictwo9l
 • Papiernictwo9m
 • Papiernictwo9n
 • Papiernictwo9o

 

Zajęcia będą poprzedzone wprowadzeniem zawierającym informacje nt. Wydziału Mechanicznego, sposobu rekrutacji, współpracy z partnerami przemysłowymi i możliwości rozwoju własnych kompeten

 -             13 kwietnia 20126r.,

 -             25 maja 2016r.

Każdy wyjazd to zajęcia na innym wydziale. Można zatem uczestniczyć we wszystkich lub na wybranych laboratoriach. Koszt zajęć będzie podawany każdorazowo

 

wykłady - 1 / 2 w półroczu

 

IFE Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 

Uniwersytet Łódzki

Wydział Filozoficzno - Historyczny

Kolejna edycja programu "Znam Swoje Prawa" w ramach patronatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego

Już po raz trzeci uczniowie naszego liceum uczestniczą w zajęciach edukacji prawniczej dla szkół ponadgimnacjalnych.

 • prawa1
 • prawa2
 • prawa3

Program „Znam swoje prawa” ma na celu poszerzenie wiadomości z zakresu różnych gałęzi prawa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Istota programu polega na organizowaniu w wybranych szkołach kilku półtoragodzinnych zajęć z zakresu tych instytucji prawnych, które są najbardziej dla uczniów przydatne.

Zajęcia opracowują oraz przeprowadzają studenci III, IV i V roku prawa a także III roku administracji – studia I stopnia oraz I i II roku USM na kierunku administracja.

Zajęcia nie mają charakteru wykładu – są prowadzone przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania (scenki, konkursy, ćwiczenia itp.). Nadzór nad merytoryczną i metodologiczną stroną zajęć sprawują pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

W ramach zajęć powstają cztery grupy:

1)    grupa z prawa administracyjnego,

2)    grupa z prawa pracy,

3)    grupa z prawa cywilnego,

4)    grupa z prawa karnego.

Studenci pracują w parach. Do każdej z grup jest przypisany jeden opiekun merytoryczny z danej dziedziny prawa.

W dniu 08.03.2016 r. odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu. Prowadzącymi były p. Aleksandra Kieler oraz p. Anna Zbrojska, zaś tematem przewodnim – „Prawa zwierząt”.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łudzkiego

Inne zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/16

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
 • Fakultety przedmiotowe
 • Maratony przedmiotowe
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia warsztatowe
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Spotkania filmowe
 • Wieczory poezji
 • Wyjazdy do teatru i filharmonii w ramach stałej współpracy
 • Zajęcia sportowe:

   - cykl zajęć przygotowujących do egzaminów sprawności fizycznej przeprowadzanych w procesie rekrutacji na akademiach wychowania fizycznego, uczelniach wojskowych, szkołach policyjnych i strażackich
   - nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką
 • Obozy sportowe


   
 
 
   


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip