Akceptuję pliki cookies.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Łasku informuje, że w dniach od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. odbędzie się rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017.
- Obowiązek nauki w klasie pierwszej obejmuje dzieci z rocznika 2009.
- Do naboru mogą również przystąpić dzieci z rocznika 2010, które realizowały roczne przygotowanie przedszkolne i posiadają pozytywną opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej.
- Zapisy odbywać się będą drogą elektroniczną. W tym celu należy zalogować się na stronie naboru elektronicznego https://portallask.vulcan.net.pl i utworzyć swoje konto podając pesel dziecka (login) oraz swoje hasło.

Następnie należy wybrać rodzaj rekrutacji:


Rekrutacji do szkoły obwodowej (tj. szkoły w obwodzie, której dziecko jest zameldowane i mieszka)

1. W przypadku gdy dziecko mieszka w obwodzie SP 4, a zameldowane jest gdzie indziej rodzic zobowiązany jest w pierwszej kolejności złożyć stosowne oświadczenie do sekretariatu naszej szkoły o zamieszkaniu w naszym obwodzie. Szkoła po otrzymaniu od rodzica oświadczenia dopisze dziecko do naszego obwodu.
2. W następnym kroku rodzic na stronie naboru elektronicznego w terminie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. dokonuje zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej (czyli SP 4).
3. Do szkoły obwodowej kandydaci dostają się automatycznie nie biorąc udziału w selekcji wynikającej z kryteriów naborowych.
4. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej rodzic obowiązany jest wydrukować wniosek i dostarczyć go do sekretariatu szkoły.

Rekrutacji ogólnej (Jeśli dzieci mieszkają lub są zameldowane poza obwodem naszej szkoły, a mimo to, rodzice chcą by uczęszczały do naszej placówki)
1. Wtedy należy zalogować się do systemu naboru elektronicznego i wskazać wybraną szkołę.
2. System naboru elektronicznego biorąc pod uwagę punktowane kryteria, przydzieli kandydata do placówki według ustalonej przez rodzica kolejności z uwzględnieniem liczby otrzymanych punktów oraz wolnych miejsc w szkole pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku braku miejsc w obu szkołach system przekieruje dziecko automatycznie do szkoły obwodowej zgodnej z adresem zameldowania stałego. Szkoła, na której najbardziej zależy rodzicom, powinna być wskazana na pierwszym miejscu.
3. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej rodzic zobowiązany jest wydrukować wniosek wraz z załącznikami określającymi spełnianie określonych punktowanych kryteriów i dostarczyć go do szkoły pierwszego wyboru.


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip