Akceptuję pliki cookies.

ZSO w Kolumnie gości uczniów z Węgier

 

wym1

 

W dniu 22.05.2013r. około godziny 18.00 powitaliśmy grupę 6 uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech (Kitti Bellovits, Daniel Bellovits, Eniko Szekeres, Filip Lewkot, Wiktoria Wądolowska, Timea Lewkot) oraz ich opiekunów p. Ewę Modrzejewską oraz p. Istvana Rath.
Po przedstawieniu programu wymiany przygotowanego przez p. Wiolettę Saładaj goście wraz ze swoimi polskimi kolegami udali się do rodzin. W czwartek  od rana zwiedzali Warszawę (Pałac Kultury i Nauki, Stare miasto, Łazienki królewskie).
W piątek uczniowie z Węgier uczestniczyli w zajęciach języka polskiego, języka angielskiego oraz chemii prowadzonych przez nauczycieli ZSO. W godzinach popołudniowych wzięli udział w zajęciach z ceramiki artystycznej w pracowni pani Donaty Lesińskiej w Kolumnie.
W sobotę odbyło się ognisko oraz gry i zabawy terenowe przygotowane przez naszych harcerzy. W poniedziałek goście wybrali się na wycieczkę do ogrodu botanicznego w Rogowie, a o godzinie 17.00 wzięli udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Matki.
Kulminacyjnym punktem programu wymiany polsko-węgierskiej był Międzyszkolny konkurs wiedzy o Węgrzech, który odbył się 28 maja tj. we wtorek w godz. 10.30 –12.00. Do konkursu zgłosiły się cztery trzyosobowe drużyny uczniów klas V-VI szkół podstawowych z naszego powiatu. Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: p. Ewa Krystyna Modrzejewska - przewodnicząca Samorządu Mniejszości Polskiej w Dunaújváros na Węgrzech, p. Grzegorz Rosiak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Łask, p. Halina Wawrzyniak-Licha – dyrektor ZSO w Kolumnie, p. Wiesława Kiel – dyrektor senior SP4 w Łasku- Kolumnie.
Celem turnieju było:
-upowszechnienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o Węgrzech i relacjach polsko-węgierskich,
-zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat krajów Europy Środkowej, w tym nauka korzystania ze źródeł informacji,
-kształcenie umiejętności pracy w zespole.
Opiekunem konkursu była p. Dorota Janiszewska, konkurs miał charakter quizu drużynowego prowadzonego przez ucznia klasy IIA LO Jakuba Oleszczaka. Konkurs składał się  z 4 rund pytań  z zakresu wiedzy geograficzno- historycznej oraz 6 dodatkowych konkurencji. Uczniowie musieli rozpoznać charakterystyczne miejsca, zabytki Węgier. Wśród konkurencji dużo emocji wzbudziły hungaryzmy tj. wyrażenia węgierskie, które na stałe zagościły w naszym języku. Należało wskazać takie słowa jak: giermek, szałas orszak, hejnał i juhas. Do najtrudniejszych zadań należał jednak następny punkt zmagań, w którym sprawdzano znajomość legendy o św. Kindze i narodzinach kopalni soli w Wieliczce i Bochni. Na koniec zmagań czekała uczestników niespodzianka – pytania związane z jedną z najbardziej rozpoznawalnych zabawek rodem z Węgier tj. kostką Rubika. Uczniowie szkół Gminy Łask wykazali się dużą wiedzą, niewątpliwie daleko wykraczającą poza materiał programowy.
O godzinie 12.00 odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz podsumowanie wymiany, w którym  wzięli udział zaproszeni goście: p. Jadwiga Kurkowska – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku, p. Adam Marek – Radny Gminy Łask; członkowie jury, grupa uczniów z Węgier wraz goszczącymi ich rodzinami oraz przedstawiciele prasy lokalnej.
Oto końcowe wyniki zmagań konkursowych:
Miejsce pierwsze  zajęła drużyna SP nr 1- 30 pkt w składzie:
Adrianna Matusiak, Julia Solecka, Aleksandra Świercz
Miejsce drugie  zajęła drużyna SP nr 4 - 29 pkt w składzie:
Joanna Budzińska, Daria Łydka, Adrian Mrugalski
Miejsce trzecie  zajęła drużyna SP w Wiewiórczynie - 23 pkt w składzie:
Piotr Gołębiowski, Hubert Gromadzki, Kornel Sowiński
Miejsce czwarte  zajęła drużyna SP nr 5 - 17 pkt w składzie:
Kamila Krysiak, Joanna Trzcińska, Konrad Zajda
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy,  foldery o Republice Węgierskiej dla szkół oraz koski Rubika.
Następnym punktem uroczystości było podsumowanie wymiany, którego dokonała dyrektor ZSO w Kolumnie - pani Halina Wawrzniak – Licha. Po przemówieniu odbyła się krótka część artystyczna, w której to uczennice  klasy II gimnazjum przedstawiły prezentację o naszej miejscowości, pokazując jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniła się Kolumna. Następnie odbył się pokaz taneczny wykonany przez trzy uczennice z klasy IVb SP oraz występ wokalny Juli Wojtaszek – uczennicy kl. Via SP. Występy zakończyły się gromkimi brawami.
Po części artystycznej nadszedł czas podziękowań i wymiany upominków. Pani Ewa Modrzejewska - przewodnicząca Samorządu Mniejszości Polskiej
w Dunaújváros na Węgrzech skierowała podziękowania na ręce pani dyrektor Haliny Wawrzyniak-Lichej za świetną organizację wymiany i ciepłe przyjęcie dzieci węgierskich w polskich rodzinach. Wyraziła nadzieję, że wymiana ta będzie przez nasze szkoły kontynuowana.
Zwieńczeniem uroczystości był wieki tort w barwach flagi Węgier.

 

 


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip