Akceptuję pliki cookies.

Wyróżnienie dla naszego liceum

 W roku szkolnym 2012/2013 ruszyła IV edycja projektu „Znam swoje prawa” – program edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanego przez Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinikę Prawa – Klinikę Praw Dziecka”. Głównym celem całej inicjatywy jest podnoszenie świadomości prawnej wśród młodzieży. Koordynatorami programu są dr Krzysztof Stefański oraz Aleksandra Kuszewska-Kłąb.

Tegoroczna edycja różni się zdecydowanie od poprzednich. Tym razem bowiem projekt włączono do programu studiów prawniczych na kierunkach: prawo i administracja.

Udział szkoły w projekcie odbywa się na zasadzie konkursu. Konkretne placówki zostają wytypowane na podstawie nadesłanego wniosku, w którym kluczowym elementem jest uzasadnienie potrzeby zrealizowania projektu w danej szkole ponadgimnazjalnej. W tym roku zostały wyróżnione 23 placówki, wśród których znalazło się również Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kolumnie.

Zajęcia, które rozpoczynają się w II semestrze rokosz szkolnego 2012/2013, prowadzić będą studenci Wydziału Prawa i Administracji, w ramach czterech sekcji, na które uprzednio zostali podzieleni. Każda zajmuje się inną dziedziną prawa, do których należy: prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne oraz prawo pracy.

Tematyka tegorocznych zajęć prezentuje się następująco: Bójka i pobicie, a uprawnienia pokrzywdzonego i organów ścigania (prawo karne), Zawarcie umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo cywilne), Żywność w prawie, prawo w żywności (prawo administracyjne), „Zostaję pracownikiem” – prawne podstawy zatrudnienia, nawiązanie stosunku pracy (prawo pracy).

Realizacja projektu „Znam swoje prawa” w znacznym stopniu umożliwi młodym ludziom, w naszej placówce, zapoznanie się z zagadnieniami praw, które im przysługują oraz obowiązków spoczywających na każdym polskim obywatelu. Rodzimy system prawny, obcy w zasadzie młodzieży szkolnej, przedstawiony w sposób klarowny i logiczny przestanie działać odstraszająco na młodego człowieka i ułatwi start w dorosłym życiu.

Wartość tego typu zajęć, dla uczniów naszego liceum, dotyczyć będzie nie tylko strony poznawczej całego cyklu, ale przede wszystkim możliwości obcowania ze studentami Wydziału Prawa i Administracji, co z pewnością zmotywuje młodzież do wytężonej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy nie tylko w ramach realizowanego projektu, ale również z tych dziedzin, które w znacznym stopniu korespondują z programem „Znam swoje prawa”.

  • znamprawa1
  • znamprawa2
  • znamprawa3
 


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip