Akceptuję pliki cookies.

Pasowanie na ucznia

 • slubowanie
 • slubowanie1
 • slubowanie11
 • slubowanie12
 • slubowanie1a
 • slubowanie1b
 • slubowanie1c
 • slubowanie1d
 • slubowanie2
 • slubowanie2a
 • slubowanie2b
 • slubowanie3
 • slubowanie3a
 • slubowanie4
 • slubowanie4a
 • slubowanie5
 • slubowanie6
 • slubowanie7


Jak co roku do braci uczniowskiej zostali przyjęci nowi członkowie. Tym razem ceremonia Pasowania na ucznia odbyła się 30 listopada 2015 roku. W ślubowaniu wzięło udział 58 uczniów z poszczególnych klas:  I a, której wychowawcą jest Anna Rybczyńska, I b z wychowawcą Anną Niewiadomską oraz  I c, której wychowawcą jest Natalia Kaciupska. Podczas uroczystości dzieciom towarzyszyli rodzice, dziadkowie i inny członkowie rodziny, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście m.in.: Naczelnik Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych p. Jadwiga Kurkowska, Kierownik Filii Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie – Grzegorz Rosiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Poddębicach – p. Roman Janiszewski, Dyrektor Banku Spółdzielczego oddział Łask – p. Małgorzata Grzegorzewska, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie – p. Grażyna Krzesińska, Dyrektor Publicznego przedszkola Leśne Skrzaty w Kolumnie- p. Hanna Waśniewska wraz z nauczycielką absolwentów przedszkola – p. Anną Piotrowską, Kierownik Biblioteki Miejskiej oddział w Kolumnie – p. Danuta Walczak oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie – p. Halina Wawrzyniak – Licha, p. Agnieszka Kępa i p. Dorota Janiszewska.
Po przywitaniu gości rozpoczęła się część artystyczna, której myślą przewodnią była podróż po krainach geograficznych i stolicach Polski. Na końcu podróży pierwszoklasiści docierają do bezpiecznej i spokojnej Kolumny – Naszej Małej Ojczyzny. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności: tańczyły układ z chustkami w barwach narodowych oraz kujawiaka, śpiewały piosenki m.in. utwór o Kolumnie, recytowały wiersze. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu – Dyrektor ZSO p. Halina Wawrzyniak – Licha, Naczelnik Oświaty p. Jadwiga Kurkowska oraz Prezes Banku Spółdzielczego – p. Roman Janiszewski, wielkimi ołówkami pasowali pierwszaków na uczniów SP nr 4. Następnie Dyrekcja przekazała wychowawcom klas pierwszych - Akty Nadania sal lekcyjnych.
Na zakończenie każdy uczeń otrzymał dyplom oraz kuferek obfitość ufundowany przez rodziców dzieci , jak również upominki od Ochotniczej Straży Pożarnej, Dyrekcji ZSO oraz Przedszkola „Leśne Skrzaty”. Dla dzieci zostały też przygotowane  upominki od Banku Spółdzielczego, które zostały rozdane dnia następnego wraz z książeczkami SKO.
Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, a nasi uczniowie będą wspominać ten dzień długo. Składamy podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w zorganizowanie uroczystości m.in.  Grzegorzowi Rosiakowi, który zadbał o nagłośnienie o przygotowanie miejsc siedzących, Małgorzacie Jadczak za przygotowanie dekoracji , Eugenii Kaczmarek za przygotowanie pocztu sztandarowego, Karolinie Makarewicz za fotografowanie ceremonii, Przewodniczącej Samorządu Szkolnego, a w szczególności rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu kuferków obfitości i wspierali wychowawców klas w organizacji Ślubowania.


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip