Akceptuję pliki cookies.

17 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Idea Dnia Tolerancji zrodziła się podczas 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto "Deklarację dotyczącą zasad tolerancji", w której napisano m.in.: "Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Tolerancja - cnota, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju". Zgodnie z Deklaracją, podstawy tolerancji stanowią: − respektowanie praw i wolności innych − uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi − umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych − otwarcie na myśli i filozofię innych, nieodrzucanie nieznanego − uznanie, że nikt nie ma monopolu naprawdę. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii, ukazywanie niebezpieczeństwa skutków, które z sobą niesie.

Organizację Dnia Tolerancji opracowały panie: Karolina Makarewicz i Anna Srtawicka. Zobaczcie efekty akcji!!!"
 • tolerancja
 • tolerancja1
 • tolerancja2
 • tolerancja4
 • tolerancja5
 • tolerancja6
 • tolerancja7
 • tolerancja8
 • tolerancja9
 • tolerancja9a
 • tolerancja9b
 • tolerancja9c
 • tolerancja9d
 • tolerancja9e
 • tolerancja9f
 • tolerancja9g
 • tolerancja9h
 • tolerancja9i
 • tolerancja9j
 • tolerancja9k
 • tolerancja9l
 • tolerancja9m
 • tolerancja9n
 • tolerancja9o

                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip