Akceptuję pliki cookies.

21 października gościmy na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Uczniowie wzięli udział w dwugodzinnym wykładzie z akustyki wzbogaconym licznymi pokazami. Drugą cześć stanowiło laboratorium z Podstaw Miernictwa Elektrycznego, w ramach którego zapoznali się z podstawowymi przyrządami mierniczymi takimi jak woltomierz, amperomierz, omomierz, zasilacz napięcia i prądu stałego. W czasie trwania zajęć uczniowie wykonywali pomiary rezystancji rezystora liniowego, następnie wykorzystując woltomierz i amperomierz, badali charakterystykę napięciowo-prądową tego samego rezystora, aby przekonać się, która metoda pomiaru jest lepsza. Na zakończenie wykonali charakterystykę napięciowo-prądową elementu nieliniowego jakim jest dioda półprzewodnikowa krzemowa. Zajęcia prowadzili dr inż. Piotr Górski i dr Rafał Ledzion - pracownicy Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Kolejny wyjazd odbędzie się 25.11.2015r. tym razem będziemy gościć na Wydziale Mechanicznym (szczegóły wkrótce).

 

koordynator: Agnieszka Wolska

 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p9a
 • p9b
 • p9c
 • p9d
 • p9e
 • p9f
 • p9g
 • p9h
 • p9j


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip