Akceptuję pliki cookies.

Zajęcia w Nadleśnictwie Kolumna

        6 października 2015 r. uczniowie kl. 2 c wraz z wychowawczynią p. Iwoną Solecką brali udział w zajęciach
w ramach ścieżki edukacyjnej przygotowanej w Nadleśnictwie Kolumna. Przewodnikiem drugoklasistów był
p. leśniczy Rafał Olszewski. Dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej „Las i jego mieszkańcy”, utrwalenia wiadomości dotyczących warstwowej budowy lasów. Rozpoznawały głosy zwierząt leśnych,
a prawidłowa odpowiedź była nagradzana. Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach w pokoju edukacyjnym,
a także oglądali stanowisko zarządzania kryzysowego. P. Wiesław Balcerzak pokazał drugoklasistom na monitorach punkty alarmowo – dyspozycyjne w Sędziejowicach i Kolumnie, wyposażone w system cyfrowych kamer, a także mapę topograficzną, za pomocą której odczytuje się przybliżone miejsca pożaru. Na zakończenie uczniowie wyszli w teren do lasu, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Zajęcia bardzo podobały się drugoklasistom."

 

 • iic1
 • iic2
 • iic3
 • iic4
 • iic5
 • iic6
 • iic7
 • iic8
 • iic9

 

07. 10. 2015 r. klasy trzecie wraz z wychowawczyniami p. Mariolą Drągowską i p. Renatą Koncewicz-Nowak brały udział w zajęciach  w ramach ścieżki edukacyjnej przygotowanej w Nadleśnictwie Kolumna. Dzieci utrwaliły wiadomości dotyczące warstwowej budowy lasów, rozpoznawały głosy zwierząt leśnych, oglądały stanowisko zarządzania kryzysowego. Potem odbyły się zajęcia w pokoju edukacyjnym. Na zakończenie wszyscy wyszli w teren do lasu, by móc swoją wiedzę wykorzystać w praktyce.

 • iii_nad1
 • iii_nad2
 • iii_nad3
 • iii_nad4
 • iii_nad5
 • iii_nad6

                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip