17 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Idea Dnia Tolerancji zrodziła się podczas 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto "Deklarację dotyczącą zasad tolerancji", w której napisano m.in.: "Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Tolerancja - cnota, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju". Zgodnie z Deklaracją, podstawy tolerancji stanowią: − respektowanie praw i wolności innych − uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi − umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych − otwarcie na myśli i filozofię innych, nieodrzucanie nieznanego − uznanie, że nikt nie ma monopolu naprawdę. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii, ukazywanie niebezpieczeństwa skutków, które z sobą niesie.

Organizację Dnia Tolerancji opracowały panie: Karolina Makarewicz i Anna Srtawicka. Zobaczcie efekty akcji!!!"
 • tolerancja
 • tolerancja1
 • tolerancja2
 • tolerancja4
 • tolerancja5
 • tolerancja6
 • tolerancja7
 • tolerancja8
 • tolerancja9
 • tolerancja9a
 • tolerancja9b
 • tolerancja9c
 • tolerancja9d
 • tolerancja9e
 • tolerancja9f
 • tolerancja9g
 • tolerancja9h
 • tolerancja9i
 • tolerancja9j
 • tolerancja9k
 • tolerancja9l
 • tolerancja9m
 • tolerancja9n
 • tolerancja9o
Dominik Olech, uczeń klasy III LO naszego liceum, otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Podstawą do jego uzyskania były bardzo dobre wyniki w nauce oraz sukcesy Dominika w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego - tytuł finalisty etapu centralnego. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 10 listopada br. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Gratulujemy!!!

dominik5dominik styp

 "Święto Szkoły - Dzień Niepodległości
10 listopada w naszej szkole obchodzony jest uroczyście ze względu na naszego patrona - Jana Ignacego Paderewskiego. W tym roku również uczciliśmy pamięcią jego pracę wraz z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z tradycją podczas akademii uczniowie klas I gimnazjum i I liceum złożyli uroczyste ślubowanie. Uczniowie ZSO przygotowali część artystyczną pod kierownictwem p. M. Andrzejczaka, dekorację pod okiem p. M.Jadczak, a za organizację i przebieg odpowiadala p. A. Wolska.
Mamy nadzieję, że wszyscy zapamiętają puentę opowieści o naszym Patronie, przedstawioną przez panią wicedyrektor Dorotę Janiszewską:
"Patrząc na dziecięce lata i wiek nastoletni Ignacego Jana Paderewskiego śmiało można wysnuć wniosek, że warto mieć marzenia. Nawet te dziecięce nieśmiałe plany, odpowiednio pielęgnowane, mogą w przyszłości zostać zrealizowane. Studiując pamiętniki Paderewskiego możemy się przekonać o tym, że hart ducha, wiara we własne możliwości oraz konsekwencja w działaniu mogą stać się gwarancją sukcesu. W dniu święta naszej szkoły życzmy sobie nawzajem, aby w dzisiejszych czasach Paderewski miał swoich naśladowców. Aby w Kolumnie, wśród nas nie zabrakło małych Ignasiów z głowami pełnych marzeń. Aby nie zniechęcali się niepowodzeniami, jakie przynosi życie lecz konsekwentnie trwali w swoich postanowieniach."
 • niepodleglosc1
 • niepodleglosc2
 • niepodleglosc4
 • niepodleglosc4a 1
 • niepodleglosc4b
 • niepodleglosc5
 • niepodleglosc6
 • niepodleglosc7
 • niepodleglosc7a
 • niepodleglosc8
 • niepodleglosc8a
 • niepodleglosc9
 • niepodleglosc9a
 • niepodleglosc9b
 • niepodleglosc9c
 • niepodleglosc9d
 • niepodleglosc9e
 • niepodleglosc9f

 

„Pocztówki z Gitarlandii”

30.10.15r w naszej szkole odbył się koncert muzyczny zatytułowany „Pocztówki z Gitarlandii”. Prowadzący mieli ciekawie przygotowany repertuar a dzieci świetnie się bawiły. Były zaangażowane i zaciekawione. Chętnie brały udział w konkursach i zadaniach przygotowanych przez prowadzących. Dzieci poznały różnego rodzaju gitary orz usłyszały i śpiewała a nawet tańczył do utworów, które były wygrywane właśnie na tych instrumentach.

 • gitarka
 • gitarlandia
 • gitary

Podkategorie


logo politechnika lodzka logo wfos                    logo bip