Pasowanie na ucznia

 • slubowanie
 • slubowanie1
 • slubowanie11
 • slubowanie12
 • slubowanie1a
 • slubowanie1b
 • slubowanie1c
 • slubowanie1d
 • slubowanie2
 • slubowanie2a
 • slubowanie2b
 • slubowanie3
 • slubowanie3a
 • slubowanie4
 • slubowanie4a
 • slubowanie5
 • slubowanie6
 • slubowanie7


Jak co roku do braci uczniowskiej zostali przyjęci nowi członkowie. Tym razem ceremonia Pasowania na ucznia odbyła się 30 listopada 2015 roku. W ślubowaniu wzięło udział 58 uczniów z poszczególnych klas:  I a, której wychowawcą jest Anna Rybczyńska, I b z wychowawcą Anną Niewiadomską oraz  I c, której wychowawcą jest Natalia Kaciupska. Podczas uroczystości dzieciom towarzyszyli rodzice, dziadkowie i inny członkowie rodziny, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście m.in.: Naczelnik Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych p. Jadwiga Kurkowska, Kierownik Filii Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie – Grzegorz Rosiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Poddębicach – p. Roman Janiszewski, Dyrektor Banku Spółdzielczego oddział Łask – p. Małgorzata Grzegorzewska, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie – p. Grażyna Krzesińska, Dyrektor Publicznego przedszkola Leśne Skrzaty w Kolumnie- p. Hanna Waśniewska wraz z nauczycielką absolwentów przedszkola – p. Anną Piotrowską, Kierownik Biblioteki Miejskiej oddział w Kolumnie – p. Danuta Walczak oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie – p. Halina Wawrzyniak – Licha, p. Agnieszka Kępa i p. Dorota Janiszewska.
Po przywitaniu gości rozpoczęła się część artystyczna, której myślą przewodnią była podróż po krainach geograficznych i stolicach Polski. Na końcu podróży pierwszoklasiści docierają do bezpiecznej i spokojnej Kolumny – Naszej Małej Ojczyzny. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności: tańczyły układ z chustkami w barwach narodowych oraz kujawiaka, śpiewały piosenki m.in. utwór o Kolumnie, recytowały wiersze. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu – Dyrektor ZSO p. Halina Wawrzyniak – Licha, Naczelnik Oświaty p. Jadwiga Kurkowska oraz Prezes Banku Spółdzielczego – p. Roman Janiszewski, wielkimi ołówkami pasowali pierwszaków na uczniów SP nr 4. Następnie Dyrekcja przekazała wychowawcom klas pierwszych - Akty Nadania sal lekcyjnych.
Na zakończenie każdy uczeń otrzymał dyplom oraz kuferek obfitość ufundowany przez rodziców dzieci , jak również upominki od Ochotniczej Straży Pożarnej, Dyrekcji ZSO oraz Przedszkola „Leśne Skrzaty”. Dla dzieci zostały też przygotowane  upominki od Banku Spółdzielczego, które zostały rozdane dnia następnego wraz z książeczkami SKO.
Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, a nasi uczniowie będą wspominać ten dzień długo. Składamy podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w zorganizowanie uroczystości m.in.  Grzegorzowi Rosiakowi, który zadbał o nagłośnienie o przygotowanie miejsc siedzących, Małgorzacie Jadczak za przygotowanie dekoracji , Eugenii Kaczmarek za przygotowanie pocztu sztandarowego, Karolinie Makarewicz za fotografowanie ceremonii, Przewodniczącej Samorządu Szkolnego, a w szczególności rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu kuferków obfitości i wspierali wychowawców klas w organizacji Ślubowania.

W dniu 25 listopada uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Łódzkiej. Tym razem gościliśmy na Wydziale Mechanicznym. Grupę powitał prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich dr hab. inż. Witold Pawłowski, który oprowadził nas po najnowocześniejszym budynku politechniki - Fabryce Inżynierów. Uczniowie mieli możliwość zwiedzić sale laboratoryjne, pracownie a nawet zasiąść w fotelach rady wydziałowej. Prodziekan przedstawił krótką prezentację, nt. Wydziału Mechanicznego, jego osiągnięć, współpracy z partnerami przemysłowymi, jak również możliwości rozwoju własnych kompetencji studentów tego wydziału.

Następnie grupa uczestniczyła w zajęciach interaktywnych w trzech modułach:

1.Roboty przemysłowe (dr inż.  Paweł Żak)

2.Obrabiarki sterowane numerycznie (dr inż. Piotr Zawiasa)

3.Napędy i sterowanie pneumatyczne (dr inż. Michał Krępski).

Kolejne zajęcia na PŁ odbędą się 20 stycznia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 • mechaniczny1
 • mechaniczny2
 • mechaniczny3
 • mechaniczny4
 • mechaniczny5
 • mechaniczny6
 • mechaniczny7
 • mechaniczny8
 • mechaniczny9
 • mechaniczny9a
 • mechaniczny9b
 • mechaniczny9c
 • mechaniczny9d
 • mechaniczny9e
 • mechaniczny9f
 • mechaniczny9g
 • mechaniczny9h
 • mechaniczny9i
 • mechaniczny9j
 • mechaniczny9k
 • mechaniczny9l
 • mechaniczny9m
 • mechaniczny9n
 • mechaniczny9o
 • mechaniczny9p
 • mechaniczny9r
 • mechaniczny9s
ANDRZEJKI I KATARZYNKI
 
27 listopada Samorząd Uczniowski SP  z opiekunem p. Eugenią Kaczmarek zorganizował "Salon wróżb". Uczniowie zadbali o odpowiedni nastrój, wróżki od samego rana przepowiadały przyszłość. Zebraliśmy 150 zł, pieniądze zostaną przeznaczone na zakup słodyczy do paczek świątecznych dla uczniów mających trudną sytuację materialną.
Czy wiecie, że dzień wróżb dla chłopców, który jest odpowiednikiem "Andrzejek", to Katarzynki?
Salon wróżb z tej okazji, w dniu 26 listopada (czwartek) zorganizował Samorząd Uczniowski Gimnazjum
z opiekunem p. Jackiem Raczkowskim. Jak widać - zainteresowanie było ogromne!

 • andrzejki
 • andrzejki01
 • andrzejki04
 • andrzejki05
 • andrzejki09
 • andrzejki10
 • andrzejki13
 • katarzynki02
 • katarzynki05
 • katarzynki06
 • katarzynki07
 • katarzynki11
 • katarzynki14
 • katarzynki19
 • katarzynki23
 20 listopada - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - w naszej szkole uczciliśmy gazetkami okolicznościowymi
"Mam prawo do ..."
 prawa1prawa2
prawa3
prawa4jpg
Przypominamy, że Rzecznikiem Praw Ucznia w SP jest p. Wioletta Rapta.

Podkategorie


logo politechnika lodzka logo wfos                    logo bip