Akceptuję pliki cookies.

Poszerzamy Horyzonty

Efektem wdrożonych zmian będzie:

- poszerzenie kompetencji kluczowych wśród 742 uczniów.
- podwyższenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez min. 98 nauczycieli oraz unowocześnienie pomocy, materiałów dyd. i zmodernizowanie pracowni przyrodniczych i TIK.    

Całkowita wartość projektu: 1 848 213,77                                                                    

Kwota dofinansowania: 1 704 853,15  

1)  Ze środków europejskich 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 1 570 981,70 PLN

2)  Ze środków dotacji celowej 7,24% wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 133 871,45 PLN

Wkład własny:  
Ze środków publicznych 7,76% wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 143 360,62 PLN 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja dla ucznia

Zakres danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o wykorzystanie wizerunku

 

Podkategorie


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip