Akceptuję pliki cookies.

27 września do Kolumny zawitała kolejna grupa młodzieży z Dannenberga wraz z opiekunami w ramach organizowanej corocznie wymiany młodzieży szkolnej. Tak to się bowiem już utarło, że szkoła w Łasku-Kolumnie od piętnastu lat zacieśnia więzy z zachodnimi sąsiadami z Dannenberga z nad Łaby wysyłając tam swoich uczniów w roku nieparzystym i przyjmując uczniów niemieckich w latach parzystych. Podczas tygodniowego pobytu goście mieszkają w rodzinach, co daje im tym samym sposobność nawiązywania bezpośrednich kontaktów, pokonywania barier językowych oraz poznawania bogatej kultury oraz zwyczajów i obyczajów danego regionu. W trakcie wymiany organizowane są również wycieczki, mające służyć poznaniu historii, geografii oraz innych aspektów kulturalnych kraju.
W tym roku uczniowie zwiedzili Warszawę, Łódź i Kazimierz Dolny oraz uczestniczyli w zajęciach szkolnych prowadzonych w językach obcych. Urocze zakątki Kolumny poznali podczas zajęć integracyjnych z harcerzami. Program wymiany napisał p. Marcin Maliszak i zrealizował przy współpracy z dyrekcją i innymi nauczycielami ZSO. Projekt został dofinansowany przez PNWM (Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży) w Poczdamie.
Celem tegorocznej wymiany były wspólne obchody Europejskiego Dnia Języków oraz 15lecia wymiany. Wymiana ta rozpoczęła się bowiem w roku 1993. Wtedy to p. Erich Krüger, pełniący stanowisko zastępcy burmistrza okręgu otrzymał list od dyrekcji liceum w Kolumnie p. Krystyny Politańskiej. W liście tym pisała o rodzinie Stawickich, która wróciła właśnie do rodzimej Kolumny po dłuższym pobycie w Dannenbergu. Dzieci opowiedziały jej o życiu w Niemczech i tamtejszej szkole.
Mocno tym zaciekawiona pobudziła do życia pomysł wymiany młodzieży szkolnej i poprosiła o wsparcie. Uroczystość 15lecia wymiany uświetnili swoją obecnością burmistrz Łasku, p. Gabriel Szkudlarek, p. Elżbieta Modrzejewska dyr. Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu, obecni i poprzedni dyrektorzy ZSO w Łasku-Kolumnie między innymi p. Krystyna Politańska oraz p. Erich Krüger, który mimo problemów zdrowotnych zdecydował się przybyć do Kolumny.
Wymiana polsko-niemiecka rozwija się prężnie z roku na rok, i na stałe wpisała się już w życie szkoły, podobnie jak dwie inne wymiany z Danią i Ukrainą.

Artykuł i zdjęcia Marcin Maliszak
                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip