Akceptuję pliki cookies.

W terminie 11 – 20.09.2008 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Łasku – Kolumny przebywali z wizytą edukacyjną w Rivne (Równe) na Ukrainie. Była to kontynuacja realizacji rozpoczętego wcześniej w Polsce projektu ekologicznego, który w dużym stopniu został sfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu Przemiany w Regionie RITA.
Celem naszej wizyty było zapoznanie się z działaniami ekologicznymi, jakie są podejmowane w tym zakresie na Ukrainie oraz wymiana doświadczeń w szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Realizację projektu na Ukrainie rozpoczęliśmy od uroczystości szkolnej, podczas której uczniowie i nauczyciele zaprzyjaźnionej szkoły zaprezentowali swoje osiągnięcia ekologiczne, jakie zdobyli dzięki rozmaitym zajęciom edukacyjnym. Całość uroczystości została wzbogacona występami wokalnymi oraz pokazem mody ekologicznej. Swoją obecnością zaszczycił nas kurator oświaty Witalij Nowak, a całość imprezy relacjonowała tamtejsza telewizja regionalna.
Dużym wrażeniem był dla nas wyjazd edukacyjny w Karpaty. Była to dobra okazja do tego, aby porównać stan zagospodarowania turystycznego polskich i ukraińskich Karpat. Mieliśmy okazję wędrować ścieżkami Siniewirskiego Parku Narodowego, bo szlaków turystycznych jako takich tam nie ma. Urzekła nas tamtejsza przyroda, która w niewielkim stopniu została zmieniona przez działalność człowieka. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Lwów, ale ze względu na chłodną i deszczową pogodę była to wizyta dość krótka. W Klesowie na Polesiu zwiedziliśmy park dendrologiczny, który utrzymany jest w bardzo dobrym stanie. Znajduje się tam wiele gatunków drzew i krzewów, które dzięki odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym osiągają bardzo ciekawe kształty. W pobliżu czynne są kamieniołomy granitu i bazaltu oraz kopalnia bursztynu.
W samym Rivne ciekawostką dla nas była wizyta w bardzo nowoczesnej piekarni Rumianiec, gdzie mieliśmy okazję obserwować od podstaw wypiek rozmaitych gatunków pieczywa. Jeszcze tego samego dnia odwiedziliśmy Centrum Przyrodnicze, w którym mieszkańcy miasta mogą realizować swoje pasje przyrodnicze. Funkcjonuje tam kilka sekcji, które skupiają między innymi miłośników hodowli różnych gatunków zwierząt, upraw rozmaitych ziół i warzyw, czy wyrobów z wikliny i ze słomy. Zgodnie z programem zwiedziliśmy również Chmielnicką Elektrownię Atomową, która jest obecnie w rozbudowie. Niestety nie udało nam się dotrzeć w pobliże reaktorów atomowych, jedynie mogliśmy zapoznać się z ekspozycją muzealną oraz przyjrzeć się pracy ludzi w centrum sterującym elektrownią. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Nitiszinie, aby zwiedzić bardzo ciekawe muzeum przyrodniczo-etnograficzne.
Ze względu na deszczową pogodę nie udało nam się przeprowadzić zaplanowanej akcji „Sprzątania Świata”. Natomiast zostawiliśmy wszystkie niezbędne materiały (worki i rękawice), a strona ukraińska zobowiązała się do tego, że zrealizuje ten punkt programu już bez naszego udziału. Oczywiście nie zapomnieliśmy o wymianie doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej. W tym celu zorganizowano konferencję ekologiczną, podczas której nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z obu szkół prezentowali swój dorobek metodyczny oraz szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym. Zwracali też uwagę na potrzeby doposażenia szkół w nowe pomoce dydaktyczne, bez których lekcje są mało ciekawe dla uczniów.
Uważamy, że zakończony projekt przyczynił się do pogłębienia wśród młodych ludzi treści ekologicznych i wyrobił u nich poczucie odpowiedzialności za stan środowiska. Pamiętamy o tym, że tylko wspólne działania mogą przynieść zamierzone efekty, że tylko ludzie zaangażowani i świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą cywilizacja, mogą coś zdziałać. Dlatego też edukacja ekologiczna zdążająca do ochrony i ulepszenia środowiska winna objąć wszystkich ludzi bez względu na różnice kulturowe, językowe, czy historyczne. Zamierzamy kontynuować naszą współpracą w zakresie edukacji ekologicznej, czego dowodem może być wypracowanie wspólnego planu działań na następne lata.

opracował:
Tomasz Frydrychowski
Koordynator Projektu
                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip