Akceptuję pliki cookies.

W dniach 5 – 14 czerwca b.r. w ramach projektu „Czyste środowisko naszą wspólną sprawą” finansowanego z Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji gościliśmy w Łasku – Kolumnie uczniów wraz z nauczycielami ze szkoły nr 12 z Rivne (Równe) na Ukrainie.
Celem wizyty było pokazanie naszych doświadczeń w zakresie ochrony środowiska w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. Chcieliśmy w ten sposób zwiększyć świadomość wśród młodych ludzi na Ukrainie na potrzebę ochrony środowiska, licząc na to, że zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna przyczyni się do podejmowania podobnych inicjatyw na Ukrainie. W naszym przekonaniu Ukraińcy właśnie teraz potrzebują dobrych wzorców, rzetelnej informacji o nowoczesnych technologiach i obecnych trendach rozwojowych w ochronie środowiska.
6 czerwca uczniowie z Ukrainy uczestniczyli w naszej szkole w obchodach Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Każda klasa gimnazjalna i licealna przygotowała na tą szczególną uroczystość tzw. „śmieciuszka”, czyli postać składającą się z rozmaitych odpadów z dodatkowym komentarzem, co do jej przeznaczenia. Prezentowane prace konkursowe oceniało międzynarodowe jury.
Po południu wspólnie udaliśmy się do Leśnictwa Dobroń, gdzie mieliśmy okazję poznać ścieżkę przyrodniczo – leśną, która odznacza się wyjątkowymi walorami krajoznawczymi i dydaktycznymi. Na zakończenie pobytu w dobrońskim lesie odbyło się ognisko integracyjne, podczas którego młodzież nawiązała ze sobą bliższy kontakt, śpiewając piosenki i wymyślając rozmaite zabawy.
W dniach 8 – 10 czerwca uczestniczyliśmy w wyjeździe edukacyjnym w Tatry. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy kopalnię soli w Wieliczce, która zrobiła na naszych gościach z Ukrainy olbrzymie wrażenie. A następnego dnia udaliśmy się na całodzienną wycieczkę w Tatry, do Doliny Pięciu Stawów Polskich i do Morskiego Oka. Była to wspaniała lekcja ekologii w terenie, która wykazała potrzebę ochrony miejsc o tak wybitnych walorach przyrodniczych w skali całego kraju.
Ostatniego dnia zwiedzaliśmy starówkę Krakowa, chcąc pokazać, że ochronie podlegają również elementy działalności człowieka. Bowiem zarówno starówka Krakowa, jak i kopalnia soli w Wieliczce znalazły się w 1978 r. na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
12 czerwca byliśmy podejmowani przez władze miasta i gminy Łask. W trakcie spotkania z burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem, jego zastępcą Janiną Kosman oraz z naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Janem Cybułką została przekazana informacja m.in. o podjętych oraz o zaplanowanych na najbliższe lata inwestycjach na rzecz ochrony środowiska w wymiarze lokalnym. Następnie po tym spotkaniu udaliśmy się do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, zapoznając się z nowoczesnymi rozwiązaniami oczyszczania ścieków z wykorzystaniem technologii komputerowej. Podczas tej wizyty nie obyło się bez narzekania uczniów na mało przyjemny zapach, który tego dnia był potęgowany przez niekorzystny wiatr.
Jeszcze tego samego dnia, po południu na terenie naszej szkoły odbył się wieczór polski, podczas którego został zaprezentowany program artystyczny, którego główną atrakcją był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”. Oczywiście nie zabrakło też typowych polskich potraw, które jeszcze bardziej uprzyjemniły nam ten wieczór i sprawiły, że wszyscy byli w dobrych nastrojach.
13 czerwca udaliśmy się na całodzienny wyjazd edukacyjny do Bełchatowa. Rozpoczęliśmy od zwiedzenia Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” , po czym przenieśliśmy się na teren Elektrowni „Bełchatów”. Na terenie kopalni zwróciliśmy uwagę na rekultywację zwałowiska zewnętrznego i na istniejące na nim wiatraki jako źródło taniej, czystej oraz odnawialnej energii. W przypadku elektrowni zainteresował nas system odsiarczania spalin, który ograniczył niemal w całości emisję tych szkodliwych dla środowiska substancji. A dodatkową korzyścią tego rozwiązania jest pozyskiwanie syntetycznego gipsu i produkcja płyt gipsowokartonowych.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy spółkę „Eko-Region” w Bełchatowie, która zajmuje się m.in. odbiorem odpadów gromadzonych selektywnie (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, aluminium) oraz przygotowaniem i dostarczaniem odpadów do recyklingu. Mogliśmy zobaczyć na miejscu, co dzieje się z naszymi odpadami, które produkujemy każdego dnia.
Uważamy, że wspólnie realizowany ze stroną ukraińską projekt ekologiczny jest ciekawą propozycją edukacji młodych ludzi, którzy w ten sposób pogłębili swoją wiedzę na temat rozsądnego korzystania z zasobów przyrody oraz w zakresie gospodarki odpadami. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne działania mogą przynieść zamierzone efekty, tylko ludzie zaangażowani i świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny, mogą coś zdziałać.
Teraz z niecierpliwością oczekujemy realizacji we wrześniu drugiego etapu projektu, tym razem na Ukrainie, licząc na to, że spotkamy się z podobnymi problemami, które niekoniecznie muszą być identycznie rozwiązywane.

opracował:
Tomasz Frydrychowski
Koordynator Projektu                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip