Akceptuję pliki cookies.

Szanowni Rodzice!

        Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19. MEN określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania  i klasyfikowania uczniów.

       Praca zdalna odbywa z wykorzystaniem panelu zadania domowe oraz wiadomości w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele prowadzą także na wybranych przedmiotach zajęcia w formie wideokonferencji z całą klasą lub grupą    w wymiarze godzin i o porach określonych w przygotowanym planie zajęć tygodniowych. Uczniowie i rodzice są wcześniej poinformowani, które przedmioty i na jakiej platformie internetowej są realizowane w ten sposób.

Plan lekcji oraz realizowany materiał jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków prowadzenia nauki w tej formie.
Zorganizowana jest również zdalna pomoc nauczycieli w formie konsultacji dla dzieci i rodziców. Sposób i formę kontaktu należy ustalić z danym nauczycielem. (e-dziennik, e-mail, telefon, komunikator itp.).

W ramach kształcenia na odległość pomoc psychologiczno-pedagogiczną nadal świadczą specjaliści – pedagodzy, psycholog szkolny (w zakładce pedagog szkolny  umieszczono harmonogram konsultacji).

Do przesyłania zadań nauczyciele udostępnili służbowe adresy e-mail.

KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 POLICJANCI RZYPOMINAJĄ!

Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemiszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

                                                   logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip