Akceptuję pliki cookies.

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ

Zajęcia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w roku szkolnym 2016/2017

Wyjazd na Politechnikę Łódzką

W dniu dzisiejszym (14.02.2017r) grupa 19 uczniów naszej szkoły ( 17 z liceum i 2 uczennice IIIkl. gimnazjum) uczestniczyła w zajęciach z matematyki i fizyki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • P5
 • P6
 • P7
 • P8
 • P9

W pierwszej części uczniowie wysłuchali wykładu dr inż. Małgorzaty Terepety z CMF (Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki) na temat "Georg Cantor – człowiek, który ujarzmił nieskończoność". Uczniowie poznali pojęcie liczby kardynalnej, dowiedzieli się, że liczba kardynalna zbioru pustego to 0 (zero), liczba kardynalna dowolnego zbioru skończonego, to liczba jego elementów, a moc zbioru liczb naturalnych oznacza się pierwszą literą alfabetu hebrajskiego alef0 i jest to najmniejsza liczba kardynalna zbioru nieskończonego, a moc zbioru liczb rzeczywistych literą gotycką c (continuum).

|N| = alef0 oraz |R| = c.

Ponadto poznali pojęcie zbioru przeliczalnego i nieprzeliczalnego. Od dziś wiedzą, że zbiór liczb naturalnych jest przeliczalny, a zbiór liczb rzeczywistych jest nieprzeliczalny.
W drugiej części wykładu poznali zbiór Cantora oraz przykłady niektórych fraktali oraz krzywych fraktalnych, takich jak.: trójkąt i dywan Sierpińskiego, krzywa Kocha, zbiór Mandelbrota.

Następnie uczniowie udali się do laboratorium fizycznego na zajęcia zatytułowane "Czy to jest możliwe? Niezwykły ruch obrotowy", które poprowadził dr Dariusz Krzyżański . Na podbudowie doświadczalnej uczniowie zgłębiali pojęcia prędkości i przyspieszenia kątowego, momentu bezwładności i momentu siły oraz energii kinetycznej ruchu obrotowego.

Politechnika Łódzka

zajęcia z matematyki (na terenie szkoły)

-          prowadzący: dr Joanna Kucner

-          termin: poniedziałek 14.30 - 16.30 lub czwartek 13.45 - 15.15,  (dwa razy w miesiącu)

 najbliższe zajęcia:      październik: 22

 • Zajęcia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w roku szkolnym 2015/2016

 listopad: 9(pon) i 26

 grudzień: 10 i 21(pon)

z fizyki ( zajęcia na terenie szkoły)

-          prowadzący: dr Barbara Kościelniak-Mucha

-          termin: czwartek , 13.45 - 15.15 (dwa razy w miesiącu)

 najbliższe zajęcia:    październik: 15 i 29

listopad: 5 i 19

grudzień: 3 i 17

laboratoria

-             21 października 2015r. (11.45 - 16.30)

gościmy na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Uczniowie wzięli udział w dwugodzinnym wykładzie z akustyki wzbogaconym licznymi pokazami. Drugą cześć stanowiło laboratorium z Podstaw Miernictwa Elektrycznego, w ramach którego zapoznali się z podstawowymi przyrządami mierniczymi takimi jak woltomierz, amperomierz, omomierz, zasilacz napięcia i prądu stałego. W czasie trwania zajęć uczniowie wykonywali pomiary rezystancji rezystora liniowego, następnie wykorzystując woltomierz i amperomierz, badali charakterystykę napięciowo-prądową tego samego rezystora, aby przekonać się, która metoda pomiaru jest lepsza. Na zakończenie wykonali charakterystykę napięciowo-prądową elementu nieliniowego jakim jest dioda półprzewodnikowa krzemowa. Zajęcia prowadzili dr inż. Piotr Górski i dr Rafał Ledzion - pracownicy Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Kolejny wyjazd odbędzie się 25.11.2015r. tym razem będziemy gościć na Wydziale Mechanicznym (szczegóły wkrótce).

 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p9a
 • p9b
 • p9c
 • p9d
 • p9e
 • p9f
 • p9g
 • p9h
 • p9j

 -             25 listopada 2015r.,(11.45 - 16.30)

Zajęcia interaktywne obejmujące prezentację oraz możliwość wykonania prostych czynności obsługowych w trzech modułach:
1.Roboty przemysłowe (dr inż.  Paweł Żak)

2.Obrabiarki sterowane numerycznie (dr inż. Piotr Zawiasa)

3.Napędy i sterowanie pneumatyczne (dr inż. Michał Krępski).

Zajęcia będą poprzedzone wprowadzeniem zawierającym informacje nt. Wydziału Mechanicznego, sposobu rekrutacji, współpracy z partnerami przemysłowymi i możliwości rozwoju własnych kompetencji.

 -             20 stycznia 2016r.,

 -             13 kwietnia 20126r.,

 -             25 maja 2016r.

Każdy wyjazd to zajęcia na innym wydziale. Można zatem uczestniczyć we wszystkich lub na wybranych laboratoriach. Koszt zajęć będzie podawany każdorazowo

WYKŁAD

W dniu 28 października uczniowie naszego liceum uczestniczyli w wykładzie dr Ewy Korzeniowskiej z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej poświęconym nadprzewodnikom. Wykład poprzedziła prezentacja oferty kształcenia Politechniki poprowadzona przez panią Kamilę Kremer-Kuśnierek.

 • wykad1
 • wykad2
 • wykad3
 • wykad4
 • wykad5
 • wykad6


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip