Akceptuję pliki cookies.

wfosigw

Projekt ekologiczny w ZSO w Kolumnie

W okresie od 10.12.2012 r. do 10.06.2013 r. realizowany był w Szkole Podstawowej nr 4 i w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Łasku – Kolumnie projekt edukacji ekologicznej pod hasłem „Ziemia łódzka piękna i czysta – wiem, potrafię i działam na rzecz środowiska przyrodniczego okolicy”.

Celem projektu było nabycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach środowiska, a zwłaszcza tego najbliższego oraz konieczność zapobiegania i likwidowania zagrożeń. Uczeń miał w ten sposób możliwość nabycia wiedzy i umiejętności, które sprawią, że będzie człowiekiem odpowiedzialnym za stan środowiska w którym żyje. Realizacja programu „Stan środowiska przyrodniczego mojej okolicy” przyczyniła się do kształtowania przekonań i postaw proekologicznych wśród uczniów naszej szkoły, którzy:

  • nauczyli się odpowiedzialności i poszanowania każdej formy życia
  • rozwinęli swoje zainteresowania tematyką ekologiczną
  • podejmują działania proekologiczne
  • odznaczają się odpowiednią kulturą zachowania w czasie kontaktu z przyrodą

 Środki na jego realizację w formie dotacji w wysokości 13.447 zł pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, natomiast wkład własny w wysokości 1.550 zł. pokryła Rada Rodziców ZSO.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w dwóch wycieczkach: do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Łodzi oraz do arboretum w Rogowie, podczas których mieli bezpośredni kontakt z przyrodą pogłębiony o rzetelną wiedzę tamtejszych pracowników.

Szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy, lornetki, kompasy, lupy, walizki ekobadacza, książki, filmy, programy multimedialne, które były wykorzystywane podczas lekcji biologii, chemii, geografii i przyrody. W ich trakcie uczniowie pracowali indywidualnie lub grupowo z wykorzystaniem metod aktywizujących, dokonując badań i obserwacji zjawisk oraz procesów zachodzących w najbliższym środowisku. Dodatkowo uczniowie brali udział w lekcjach w Nadleśnictwie Kolumna z udziałem leśników, którzy w bardzo ciekawy sposób przybliżali tematyką związaną z ekosystemem lasu i zagrożeniami jego funkcjonowania.

Podsumowanie realizacji projektu miało miejsce 10 czerwca b.r. podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Ochrony Środowiska w czterech grupach wiekowych. W uroczystości udział wzięli m.in.: p. Grzegorz Rosiak-wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku,
p. Krystyna Politańska-przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej. Rozstrzygnięto wyniki ogłoszonego wcześniej konkursu fotograficznego na najciekawsze zdjęcia otaczającej nas przyrody.

Laureatami konkursu fotograficznego zostali w kategoriach wiekowych zostali uczniowie:

Grand prix      – Jagoda Jóźwin z klasy IVb SP

– Marika Ruszczyńska z klasy IVb SP

1 miejsce         – Nikolas Karolczak z klasy IIa SP

– Izabela Wolska-Brodzińska z klasy IVa SP

– Aleksandra Ciemnoczołowska z klasy VaSP

                        – Ewa Ciemnoczołowska z klasy Ia GIM

– Adam Brząkała z klasy Ib GIM

– Kacper Janiszewski z klasy Ib LO

2 miejsce         – Amelia Oleszczak z klasy IVb SP

– Emilia Wolska z klasy IVb SP

wyróżnienie    – Karol Obrębski z klasy VIa SP

 Odbył się też konkurs wiedzy ekologicznej.

Laureatami konkursu wiedzy ekologicznej zostali:

1 miejsce         – Marika Ruszczyńska z klasy IVb SP (21 p.)

1 miejsce         – Monika Nowak z klasy Ib GIM (34 p.)

2 miejsce         – Hanna Tarasiewicz z klasy VIa SP (20 p.)

– Jakub Leśniak z klasy IVa SP (20 p.)

2 miejsce         – Konrad Pelc z klasy IIIb SP (33 p.)

3 miejsce         – Joanna Budzińska z klasy Va SP (19 p.)

– Leszek Kaczmarek z klasy IIIb SP (32 p.)

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz wartościowe nagrody, m.in.: multimedialne ramki fotograficzne, lornetki, nośniki pamięci, bezprzewodowe myszki komputerowe, albumy, poradniki fotografii cyfrowej. Każde dziecko dostało także budkę lęgową lub karmnik dla ptaków.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali część artystyczną, podczas której były propagowane treści ekologiczne w formie scenki o recyklingu, wystawy plastycznej, prezentacji multimedialnej.

Zakończony projekt niewątpliwie jeszcze bardziej pogłębił wśród naszych uczniów wiedzę i zainteresowania ekologią. Stali się oni wrażliwsi na piękno otaczającej nas przyrody
i świadomi zagrożeń, jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe użytkowanie zasobów przyrody.

 IMG 1944

IMG 1959

DSC00848a

DSC02980-1a

DSC03107a

IMG 1916

IMG 1915


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip