Akceptuję pliki cookies.

Regulamin Centrum Multimedialnego

1. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
2. Z Centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły w godzinach pracy biblioteki kl. I-III.
3. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.
4. Nie można wykorzystywać komputerów do gier i zabaw.
5. Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
7. Uczniowie mogą używać własnych dyskietek i płyt CD za zgodą opiekuna Centrum. Przy korzystaniu z dyskietek lub własnej płyty, uczeń ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym.
8. Przy stanowiskach mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
9. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera, należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
10. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
11. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z Centrum, czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
12. Z Centrum Multimedialnego nie można korzystać w czasie 5 minutowych przerw.
13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
14. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu, spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza. (najczęściej do końca roku szkolnego).


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip