Akceptuję pliki cookies.

Odkrywamy demokrację to cykl zajęć, które przeprowadzone zostały w naszej szkole dzięki współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ

Rozpoczęły się one 12.04.2018r. wykładem prof. Krzysztofa Skotnickiego - polskiego konstytucjonalisty, profesora nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Konsulem honorowym Republiki Czeskiej w Łodzi. Wykład profesora Krzysztofa Skotnickiego przybliżył młodzieży wartości i zasady, które są podstawą jej funkcjonowania oraz modele ustrojowe współczesnych państw demokratycznych. Prelekcja była dla słuchaczy niezwykle interesująca, o czym świadczyły licznie zadawane przez młodzież pytania.

Podczas kolejnego wykładu dnia 26.04.2018r pani profesor Aldona Domańska z Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego z Wydziału Prawa i Administracji UŁ niezwykle interesująco przybliżyła nam tematykę praw i wolności człowieka, a dnia 10.05.2018r. adwokat prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska-Trela wprowadziła nas w zagadnienie prawa wyborczego, co było szczególnie ważne w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych i zmian w ordynacji wyborczej.

Cykl spotkań z programu ,,Odkrywamy demokrację'' zakończyły zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez studentów prawa UŁ z Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Zajęcia poświęcone były procesowi legislacyjnemu. Uczniowie weszli w rolę posłów i podzieleni na lewicę, prawicę i centrum wybrali marszałka i wicemarszałków. Przedmiotem dyskusji i głosowania były dwie ustawy: aborcyjna i dotycząca zasad przyjmowania uchodźców do Polski.

Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o polskim parlamentaryzmie co wykazali w quizie podsumowującym zajęcia. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z UŁ.

  • Demokracja1
  • Demokracja2
  • Demokracja3
  • Demokracja4
  • Demokracja5
  • Demokracja6
  • d2
  • d3
  • d4

                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip