Akceptuję pliki cookies.

Wizyta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu Skill Generator Assessment Game

29 września 2017r. uczniowie Liceum w Kolumnie wzięli udział w konferencji „E-learning jako narzędzie wspierające rozwój umiejętności miękkich wśród uczniów” zorganizowanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu SGAG Skill Generator Assessment Game. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciele, przedsiębiorcy, uczniowie.

W ramach spotkania dr hab. Jarosław Ropęga z Wydziału Zarządzania UŁ oraz Małgorzata Gramala z Centrum Nauki UŁ przedstawili uczestnikom założenia, zakres projektu SGAG oraz jego funkcje szczególnie w zakresie potrzeb przedsiębiorców. Pani Agnieszka Palinceusz - nauczyciel języka polskiego z Liceum Ogólnokształcącego w Łasku - Kolumnie - omówiła wybrane elementy platformy SGAG w kontekście doświadczeń szkolnych i pracy z uczniami. Kolejnym punktem konferencji była dyskusja na temat projektu, w której aktywnie uczestniczyli nasi uczniowie. Wizyta na Wydziale Zarządzania UŁ była dla uczniów liceum ciekawym doświadczeniem. Udział w konferencji połączono ze „zwiedzaniem” wydziału.

SGAG2

SGAG1a

SGAG3

Kilka słów o projekcie SGAG: Platforma ta zawiera kurs e-learningowy składający się
z pięciu modułów. Każdy z modułów obejmuje pięć lekcji. Warto wykorzystać te materiały oraz przygotowane ćwiczenia, aby zapoznać się następującymi zagadnieniami: Praca w zespole, Umiejętność zarządzania, Przywództwo, Zdolność adaptacji do zmian, Ukierunkowanie na rezultaty. Na platformie znajdują się również ciekawe gry edukacyjne, doskonalące umiejętności zarządzania, organizowania, planowania, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, pracy w zespole, relacji z ludźmi. Warto skorzystać z projektu SGAG, chociażby dlatego że nabyte w kursie umiejętności mają szerokie zastosowanie. Nie ograniczają się jedynie do spraw zawodowych. Można je z powodzeniem wykorzystać w różnych obszarach życia, również szkolnego. Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych materiałów. http://sgag.eu/?lang=pl


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip